Artiklar om solenergi

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Fakta om solceller och solenergin

Fakta om solceller och solenergin

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Solceller: Solpaneler från Longi och Huawei

Longi Solar revolutionerar solenergi med högeffektiva bifaciala solmoduler och innovativ teknologi. Dessutom överträffar förväntningarna med imponerande effektivitet och prestanda

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål

Genom installationen av nya solceller uppnår Örebro universitet ett överskott av energi, vilket främjar hållbarhet och minskar deras beroende av externa energikällor. Med totalt sju anläggningar producerar de 1,1 miljoner kWh förnybar solel per år.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Juridiska utmaningar med solcellsparker

Utmaningar vid tillstånd och finansiering för solcellsparker kräver noggrannhet, expertis och samarbete med myndigheter och investerare. Flera projekt får avslag från länsstyrelser.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Solcellsparker stoppas

Lagen kring solcellsparker på åkermark skapar debatt. Olika tolkningar av lagen leder till oenighet mellan länsstyrelserna. Behovet av tydliga riktlinjer ökar.

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Bakslag i Norge för Easees laddboxar

Konsumenterna står nu inför en situation där de måste vara medvetna om de brister som har identifierats i Easees laddboxar. Elsäkerhetsverket beslutet att stoppa försäljningen av Easees laddboxar,

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Krav på utomhusplacerade elkopplare för solcellsanläggningar

Är utomhusplacerade elkopplare verkligen oumbärliga för solcellsanläggningar? I denna debatt utforskas effektivitets- och säkerhetsaspekter samtidigt som alternativa placeringar föreslås för att övervinna estetiska och kostnadsrelaterade utmaningar. Hur ser säkerhetskraven för elkopplare som används i solcellsanläggningar?

Vad är solenergi och vad gör solceller?

Svea Solar i blåsväder

Felaktigt installerade solceller som resulterar i elchock i duschen är en allvarlig incident som inte får förbises. Svea Solar, ett välkänt solcellsbolag, befinner sig i blåsväder efter att ha drabbats av upprepade olyckor och säkerhetsbrister.

Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Om du ska installera solceller kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 2021-01-01. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför solcellsinstallationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Hur fungerar elcertifikat?

Hur fungerar elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av fossilfri solel (t ex, el av solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri solel kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan sedan säljas på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfråga.

Sälj tillbaka solelen du inte använder

Sälj tillbaka solelen du inte använder

Med en solcellsanläggning kommer du att producera fossilfri solel nästan hela året, men som mest på sommaren. Sommartid kommer du inte alltid att själv att kunna använda all den solel som du producerar. Överskottet av solel kan du sälja tillbaka till ditt elnätsbolag.

Vilka typer av optimeringssystem finns för växelriktare?

Vilka typer av optimeringssystem finns för växelriktare?

För att göra det så effektivt som möjligt måste växelriktaren också ha en adaptiv optimeringsfunktion som vid varje tidpunkt belastar solcellsmodulerna för att uppnå maximal effekt oavsett solintensitet eller skuggningar, s.k. Maximum Power Point Tracker (förkortas MPPT).

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger. Det är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh)

Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Batteri för solceller – Undvik oro vid strömavbrott

Batteri för solceller – Undvik oro vid strömavbrott

Solcellsbatteriet lagrar din solel när solcellerna inte används, och när batteriet är fullt säljs överskottselen vidare till elnätet. Ett solcellsbetteri hjälper dig att bli mer självförsörjande på solel. Du kan använda mer av din egenproducerade förnybara solel, slippa oroa dig vid elavbrott och minska dina elkostnader på köpet.

Backup-lösning för strömavbrott

Backup-lösning för strömavbrott

Med en smartmeter (smart elmätare) kan du följa din elförbrukning per timme. För dig som har egen elproduktion, till exempel solceller på taket, kan smartmeter även visa överskottet av din produktion som skickas ut på elnätet. Smartmeter håller du koll på hur mycket solel du förbrukar och säljer.

Smartmeter – Följ din elförsäljning och elförbrukning i realtid

Smartmeter – Följ din elförsäljning och elförbrukning i realtid

Med en smartmeter (smart elmätare) kan du följa din elförbrukning per timme. För dig som har egen elproduktion, till exempel solceller på taket, kan smartmeter även visa överskottet av din produktion som skickas ut på elnätet. Smartmeter håller du koll på hur mycket solel du förbrukar och säljer.

Fördelar och nackdelar med energi från solen

Fördelar och nackdelar med energi från solen

En solcellsanläggning använder sig av solceller för att fånga och omvandla solens energi till solel. Svenska elbolag oftast samarbetar med några svenska solcellsanläggningar, men för att tillgodose efterfrågan köper elbolagen in den mesta solel från soligare delar av Europa. Du kan också välja att producera din egen solel med hjälp av solpaneler Och producerar du mer solel än du förbrukar kan du sälja överskottet till ditt elbolag.

Så här säljer du ditt överskott av solel

Så här säljer du ditt överskott av solel

Genom att använda egenproducerad solel minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all solel som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till ditt elbolag. Dessutom gör du en insats för miljön.

Var tredje svensk överväger att skaffa solceller

Var tredje svensk överväger att skaffa solceller

Rekordvarma sommaren 2018 har fått var tredje svensk att överväga solceller, enligt en ny Sifo-undersökning från Vattenfall. Den varma sommaren har fått allt fler villaägare att överväga solceller på villataket.

Så väljer du rätt solcellssystem för ditt villatak

Så väljer du rätt solcellssystem för ditt villatak

Väldigt mycket handlar om sol och skugga när det gäller solceller. Solen skapar solenergi som tas upp som likström (DC) i solpanelerna, som sedan skickar den vidare till en så kallad växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström till växelström (AC). När man installerar solceller på hustaket står valet mellan moduloptimerat system eller strängoptimerat system. Vad ska man tänka på innan man tar beslutet?

Sätt ihop ett solcellspaket som passar dig

Sätt ihop ett solcellspaket som passar dig

Din solcellsmontör hjälper dig från planering till att du producerar din egen klimatsmarta solel. Tillsammans med en solcellsexperter sätter du ihop ett solcellspaket efter dina önskemål och möjligheter. Därefter designar och installerar solcellsmontören en solcellsanläggning som ger dig så mycket solenergi som möjligt för pengarna.

Ny studie visar att solceller ökar värdet på ditt hus

Ny studie visar att solceller ökar värdet på ditt hus

Det är inget nytt att det är en bra investering att installera solceller, både för plånboken och miljön. Dels har solcellerna sjunkit i pris senaste åren, dels får du som husägare en bra slant för den solel du säljer tillbaka till elbolaget. Nu visar studien att hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14 %.

Så mycket ökar solceller värdet på din bostad

Så mycket ökar solceller värdet på din bostad

Det har blivit både lättare och mer ekonomiskt att skaffa solceller. En solcellsanläggning på 9 kW kostar cirka 135 000 kr inklusive moms, installation och det gröna avdraget på 15 %. Men om man lägger 135 000 kr på en solcellsanläggning, vad händer då med villapriset? Villapriset borde ju öka, men hur mycket ökar priset egentligen när man monterar solceller på hustaket?

3 myter om solceller

3 myter om solceller

Myterna om solceller är många – och de stämmer inte! Att skaffa solceller till huset eller fritidshuset är ett bra sätt att göra en insats för både miljö och plånbok. Det går till och med att bli självförsörjande på solel. 

Solcellsbidraget – Nu är det tid att investera i solceller

Solcellsbidraget – Nu är det tid att investera i solceller

Allt fler villaägare i Skåne satsar på installera solceller. De senaste åren har priserna på solcellssystem sjunkit rejält, och från och med 2021 gör ett nytt skatteavdrag det enklare att investera i egenproducerad solel. Dessutom kan solceller höja värdet på villan med ca 15%.

Därför är solceller bra för miljön?

Därför är solceller bra för miljön?

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna producerar el bidrar de istället till flera miljöfördelar.

Behövs bygglov för solceller?

Behövs bygglov för solceller?

För några år sedan lättade man på kravet om bygglov för installation av solceller. Den 1 augusti 2018 togs det generella kravet på bygglov på installationer av solceller bort. Du behöver inget bygglov för att installera solceller om de följer byggnadens form.

Hur bra fungerar solenergi i Sverige?

Hur bra fungerar solenergi i Sverige?

När man monterar solpaneler på plåttak använder man sig i regel av ett monteringssystem där man med hjälp av klamrar fäster ett skensystem på taket som solcellerna sedan fäster i. Beroende på vilken typ av plåttak man har kan lösningen se lite olika ut.

Kan man installera solceller på plåttak?

Kan man installera solceller på plåttak?

När man monterar solpaneler på plåttak använder man sig i regel av ett monteringssystem där man med hjälp av klamrar fäster ett skensystem på taket som solcellerna sedan fäster i. Beroende på vilken typ av plåttak man har kan lösningen se lite olika ut.

Folksams villaförsäkring för solceller och solpaneler

Folksams villaförsäkring för solceller och solpaneler

Om du har installerat solpaneler har du gjort en stor och viktig investering för ditt hem. I Folksams villaförsäkring har du ett skydd som täcker alla skador som kan uppstå på alla varianter av solpaneler. Här har vi samlat information som förklarar hur Folksams försäkringar täcker olika typer av solpaneler och vad du ska göra när en skada inträffat.

Fördelar och nackdelar med att installera en solcellsanläggning

Fördelar och nackdelar med att installera en solcellsanläggning

Trots att solpaneler är en förnyelsebar källa och själva solelproduktionen i sig inte bidrar till utsläpp finns fördelar och nackdelar. Den största nackdelen som det debatteras om är att tillverkningen och transporten av själva solcellerna bidrar till utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Varför solceller? Är solceller en lönsam investering över tid?

Varför solceller? Är solceller en lönsam investering över tid?

Ett sätt att få förnybar energi i sitt hus är att ta hand om solens strålar med hjälp av solcellspaneler. Förra året valde 20 000 svenska husägare att installera solceller på sina hustak. Men det är en stor investering och i en bransch med snabb tillväxt finns fallgropar. Vi vill göra det enklare för dig att välja en bästa solcellsanläggning.

Kan man installera solceller på gammalt villatak?

Kan man installera solceller på gammalt villatak?

Många gånger hinner dina solceller producera mer solel under dagarna än vad du hinner använda. Idag har tekniken har kommit så långt i utvecklingen av solceller att man kan lagra överskottsel i ett solcellsbatteri. Då kan du använda din egenproducerade solel även när det är mörkt. På så sätt maximerar du nyttan av solcellerna samtidigt som du skapar en mer hållbar energiförsörjning och blir nästintill helt självförsörjande på el.

När behöver man solcellsbatteri till solceller?

När behöver man solcellsbatteri till solceller?

Många gånger hinner dina solceller producera mer solel under dagarna än vad du hinner använda. Idag har tekniken har kommit så långt i utvecklingen av solceller att man kan lagra överskottsel i ett solcellsbatteri. Då kan du använda din egenproducerade solel även när det är mörkt. På så sätt maximerar du nyttan av solcellerna samtidigt som du skapar en mer hållbar energiförsörjning och blir nästintill helt självförsörjande på el.

Solcellsguide – Så går det till att installera solceller

Solcellsguide – Så går det till att installera solceller

Många solcellsanläggningar installeras just nu runt om i landet. Men den snabba utvecklingen innebär också potentiella risker. Det kräver att valet av solcellsinstallatör måste göras omsorgsfullt. Innan det är dags att montera solceller på ditt tak så finns det en del saker att tänka på. För att underlätta för dig så har vi samlat några vanliga funderingar inför installationen av dina solceller här nedan.

Energimyndigheten test av växelriktare

Energimyndigheten test av växelriktare

Växelriktare är en central enhet, och är solcellssystemets hjärta. Växelriktarna generellt är effektiva och producerar el av bra kvalitet. Verkningsgraden är mellan 93 och 95 % och sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under 10 %.

När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

Förra årets solrika sommar fick intresset för solceller att skjuta i höjden och marknaden växte med ungefär 100%. Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Dessutom, dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken.

Hur funkar solceller och solenergi?

Hur funkar solceller och solenergi?

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak med hjälp av bärskenor. Använd takfästen som är godkända för just din taktyp. Den optimala taklutningen är runt 40-45 grader, men de flesta villatak lämpar sig för solceller. Är ditt tak platt eller bara har några få graders lutning kan du välja att vinkla upp solpanelerna med speciella montagesystem.

Vad ingår i ett solcellspaket?

Vad ingår i ett solcellspaket?

Vad ingår i ett solcellspaket? Din solcellsinstallatör hjälper dig med allt från planering till att du producerar din egen el. Tillsammans med en solcellsexpert sätter du ihop ett solcellspaket efter dina önskemål och möjligheter. Därefter designar och installerar du en anläggning som ger dig så mycket solenergi som möjligt för pengarna.

Vad kostar en installation av solpaneler i Sverige?

Vad kostar en installation av solpaneler i Sverige?

En standard 250W solcellspanel kostar 4000-5000 kr, men kan variera beroende på typen och storleken på hela systemet. En av de vanligaste storlekarna är ett 5kW solcellsanläggning, som kostar cirka 80 000 kr och kommer att täcka cirka 25 kvadratmeter av ditt tak. En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år.

Bästa tillverkare av växelriktare

Bästa tillverkare av växelriktare

För att hjälpa dig att bekanta dig med den svenska växelriktarmarknaden, är följande en lista över de mest populära och bästa tillverkarna av växelriktare i Sverige: Solaredge Technologies, SMA, Fronius, SolaX Power och ABB.

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

Från och med idag drivs centrala Sydney, Australien nu helt av förnybar energi. Genom att använda lokalt anskaffad ren energi från vind- och solkraftsparker i New South Wales kommer regionen nu att se CO2-utsläppen minska med cirka 20 000 ton varje år. Flytten kommer att spara uppskattningsvis €308 000 per år under det kommande decenniet.

Italienskt kaffeföretag som använder solenergi för att rosta bönor

Italienskt kaffeföretag som använder solenergi för att rosta bönor

De flesta experter är överens om att nyckeln till bra kaffe ligger i hur det rostas. Och nu har det italienska teknikföretaget PuroSole utvecklat en innovativ installation som klarar av att rosta kaffebönor med förnybar energi. De tre medgrundarna av projektet ägnade nästan sex år åt att utveckla ett effektivt sätt att använda solenergi.

Vad är en växelriktare?

Vad är en växelriktare?

Utan att bli alltför tekniskt så är en växelriktare en viktig komponent i en installation av solceller. Den som omvandlar likströmmen (DC) som produceras av dina solpaneler till färdig att använda växelström (AC) för att driva ditt hem.

Sion – bilen som laddar sig själv

Sion – bilen som laddar sig själv

Bentley motors har meddelat denna vecka att de kommer att ta ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. Lyxbilsföretaget firar sitt hundraårsjubileum genom att se till att 100 % av elen som används i dess fabrikshuvudkontor i Crewe är godkänd för solenergi eller grön energi.

Hur mycket kostar ett byte av en växelriktare?

Hur mycket kostar ett byte av en växelriktare?

Kostnaderna för utbyte av växelriktare varierar avsevärt från en växelriktare till en annan. Generellt sett kan kostnaden för att byta ut en växelriktare variera allt från 5000 kr till 20 000 kr, beroende på vilken växelriktare som dina solpaneler körs på och vilken typ du väljer att gå med.

Dubbelsidiga solpaneler har kommit och de är 35 % effektivare

Dubbelsidiga solpaneler har kommit och de är 35 % effektivare

De flesta solpaneler som installeras runt om i världen är fixerade i ett läge, utan möjlighet att anpassa sig till var solen står på himlen. Dubbelsidiga solpaneler som samlar ljus på båda sidor och rör sig för att följa solens position producerar över en tredjedel mer energi än standardsystem.

Space-Based Solar Power: den framtida energikällan?

Space-Based Solar Power: den framtida energikällan?

Vad är Space-Based Solar Power? Space-Based Solar Power (SBSP) innebär att solens energi samlas in i rymden och sedan trådlöst överförs till jorden. Det finns flera fördelar med solenergi. Även om det är dyrt, är det en stor källa till ren energi som har kapacitet att ge mer energi än vad världen förbrukar eller förutspås förbruka i framtiden.

En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

Att investera i en solcellsanläggning lönar sig direkt. Avkastningen från en solcellsanläggning är i många fall mer än tre gånger så mycket som du får på sparkontot hos bankerna. När solcellsanläggningen är installerad och klar och inkopplad mot nätet märks det direkt på elräkningen.

Därför bör du investera i ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning

Därför bör du investera i ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning

Din solcellsanläggning producerar solenergi under dagen. Men många av oss är inte hemma på dagtid, och därför kan inte nyttja den producerade solenergi. Då kan det vara värt att investera i ett solcellsbatteri. Med batteriet kan du spara solelen från dagen för att istället använda på kvällen och natten därmed kan du nyttja din egenproducerade el själv.

Så fungerar ett solcellsbatteri

Så fungerar ett solcellsbatteri

Med ett solcellsbatteri kan man lagra elöverskottet effektivt för att kunna användas vid tillfällen då solen inte skiner. Tekniken har dock utvecklats snabbt de senaste åren, vilket bland annat resulterat i smarta solcellsbatterier som kan optimeras via en mobilapp.

Heltäckande soltak eller traditionella solpaneler?

Heltäckande soltak eller traditionella solpaneler?

Att sätta solcellerna ovanpå villataket har blivit allt vanligare i Sverige. Men för den som vill ha ett heltäckande och stilrent soltak så finns takintegrerade solpanelerna. Integrerade solpaneler, vad är det egentligen?

Vilka olika typer av solpaneler finns det?

Vilka olika typer av solpaneler finns det?

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak med hjälp av bärskenor. Använd takfästen som är godkända för just din taktyp. Den optimala taklutningen är runt 40-45 grader, men de flesta villatak lämpar sig för solceller. Är ditt tak platt eller bara har några få graders lutning kan du välja att vinkla upp solpanelerna med speciella montagesystem.

Installation och underhåll av solpaneler

Installation och underhåll av solpaneler

Solpaneler producerar likström (DC) från solljus. Sedan omvandlar växelriktaren den genererade elen till AC, så att den kan användas i hushållet. Den datoriserade styrenheten hanterar solsystemet och säkerställer optimal prestanda. Om du vill ha batteribackupsystem eller ett off-the-grid solsystem krävs ett batteri.

Forskare har skapat genomskinliga solpaneler som ser ut som fönster

Forskare har skapat genomskinliga solpaneler som ser ut som fönster

Forskare har skapat den första helt genomskinliga solpanelen i hopp om att den kan leda till en bredare utbyggnad av solenergianvändning i hemmiljö. Solpaneler är för närvarande ogenomskinliga, vilket innebär att de bara kan användas på solgårdar och på tak. Nu har forskare vid Incheon University i Sydkorea lyckats omsätta sin teori i praktiken genom att skapa en ny, transparent version.

Batteripaket till solceller från E.ON

Batteripaket till solceller från E.ON

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda en större del av den el dina solceller producerar i ditt eget hushåll. Batteriet gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Då blir du mer självförsörjande genom att lagra överskottselen från dina solceller.

Tips för att få ut mer av dina 12 V solceller till husvagnen eller husbilen

Tips för att få ut mer av dina 12 V solceller till husvagnen eller husbilen

12V solceller är det bästa valet för dig med husbil eller husvagn eftersom dessa solceller är anpassade för det elsystem som typiskt sett återfinns i husbilar och husvagnar. En större panel ger ofta högre effekt, men tar mer plats på taket.  Här är 3 tips till dig som vill installera solceller på husvagnen eller husbilen.

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Proceduren för att sälja solel tillbaka till elnätet är automatisk. Du behöver kontakta ditt elnätsföretag och meddelar att du är en producent av förnybar el. Då får du ett så kallat inmatningsabonnemang. Abonnemanget innebär att du kan sälja förnybar el tillbaka till elnätet när du producerar överskottsel.

Solcellsbatteri: 3 anledningar för villaägare att investera batterier

Solcellsbatteri: 3 snabba fakta om solcellsbatterier och batterilagring

Rent funktionellt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Solcellerna genererar solel som går ut till elnätet om du inte använder elen vid samma tillfälle och du får betalt för den solel du säljer. Med ett batteri lagrar du istället överskottetsel för att använda elen när du behöver den på kvällen.

Hur gäller försäkringen för en solcellsanläggning?

Hur gäller försäkringen för en solcellsanläggning?

Folksams villaförsäkring omfattar uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet. Här inkluderas själva solcellspanelen med tillhörande elinstallation och alla skador på den som påverkar funktionen. Det spelar ingen roll om solpanelen sitter på villataket eller tomten.

Är solceller en lönsam investering?

Är solceller en lönsam investering?

De globala priserna på panelerna sjunkit de senaste åren och nu är det arbetskostnaden på taket som är den största kostnaden. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år.

Solceller 12 V för husvagn, husbil, båt och stuga

Solceller 12 V för husvagn, husbil, båt och stuga

Fixa din egen ström när du campar med hjälp av 12 V solceller! För bara några år sen var solceller något som många bara kunde drömma om. Men med ett kompletta 12 V solcellssortiment kan nu alla producera egen el till husvagn, husbil, båt eller stuga. 

Bästa solcellspaket från E.ON

Bästa solcellspaket från E.ON

Är du redo att skaffa solceller? E.ONs solcellspaket levereras komplett tillsammans med växelriktare och montagesystem. Med andra ord, allt du behöver för att få solel kopplad till din villa eller sommarstuga. Här jämför vi olika solcellspaket från E.ON.

Solindex 2021 – så mycket skiner solen där du bor

Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som visar länens förutsättningar för solenergi. Västra Götaland och Skåne hamnar i toppen på listan med bäst potential att producera energi. Sverige har tack vare långa sommardagar mycket goda förutsättningar för solenergi. Stockholm har till exempel lika mycket så kallad globalstrålning under ett år som Prag.

Så fungerar solenergi

Så fungerar solenergi

Hela världens energibehov kan dagligen tillgodoses av solen. Tekniken för att utvinna energi ur solens strålar går snabbt framåt och möjligheterna för den fossilfria solenergin är stora.

Så går det till att köpa och installera solceller

Så går det till att köpa och installera solceller

Innan det är dags att montera solceller så finns det en del saker att tänka på, några steg att gå igenom för att din solcellssystem ska bli så bra som möjligt. Du kan styra själv hur involverad du vill vara i installationsprocessen men oftast är din solcellsexpert är med dig från första kalkyl till färdig installation.

Vad är elcertifikat?

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för elproducenter av fossilfri el (t ex solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) el kan producenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av efterfrågan och tillgång.

Berlin visar vägen för klimatomställning

Berlin visar vägen för klimatomställning

I Berlin har det blivit obligatoriskt att installera solpaneler på taken på nya byggnader. Det bästa sättet att nå klimatmålen är genom lagstiftning. Sagt och gjort. Nu har man klubbat igenom ett lagförslag i den tyska huvudstaden och gjort det obligatoriskt att installera solpaneler på taken.

Elanvändningen i Stockholm

Elanvändningen i Stockholm

Den senaste statistiken från Energimyndigheten visar att villor i Stockholms förbrukar 15 000 kWh per år medan villor i Kronobergs har halva den här elanvändningen. Statistiken visar att villor i kronoborg använder lägst energi medan villor i Stockholm använder mest energi i Landet.

Ny energiskatt – Snart sänks energiskatten för solel

Ny energiskatt – Snart sänks energiskatten för solel

All el som produceras och förbrukas beskattas med energiskatt. Regeringen har beslutat att sänka energiskatten för solelen. Den här sänkningen har solelproducenterna väntat på i flera år. Beslutet kommer säkerligen att uppmuntra till större solcellsinstallationer. Enligt tidigare bestämmelser ligger gränsen på 255 kilowatt installerad toppeffekt

Höga elpriser – Regeringen försöker att hitta en lösning till problemet

Höga elpriser – Regeringen försöker att hitta en lösning till problemet

Regeringen har beslutat att betala 2000 kr i tre månader för familjer som fick en elräkning över 6000 kr. Det understryks att kompensationen är exceptionell åtgärd i en exceptionell tid. Det finns just nu sex miljardär avsätta för den här hjälpen hushållen som har fått kraftigt höjda priser. Det här förslaget träffar 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige.

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Konflikten om energifrågorna i riksdagen börjar när man tar upp frågan om kärnkraften och där går även skiljelinjen mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna menar att den förnybara elproduktionen kostar 0,3 kr /kWh jämför elen som produceras från de nya finska kärnreaktorerna producerar el som kostar lite mer än 1,1 kr/ kWh.

Lönsamma alternativ som minskar dina elkostnader

Lönsamma alternativ som minskar dina elkostnader

Det finns mycket du kan göra för att påverka din elförbrukning. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både elkostnaden och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Elanvändningen varierar mycket mellan olika familjer och det i kan förändras genom att planera vår elanvändningen på ett smart sätt.

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Det finns flera typer av solcellsmoduler tillgängliga på marknaden som passar för olika projekt. Monokristallina och polykristallina solceller står för 95% av den svenska marknaden. Dessa två typer har visserligen en hel del gemensamt och samtidigt flera väsentliga skillnader som man behöver studerar innan man fattar ett köpbeslut.

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

Här är 5 viktig faktor att tänka på när man planerar att skaffa en solcellslösning: 1️⃣ Solinstrålning, 2️⃣ Skugga, 3️⃣ Energibehov, 4️⃣ Premium komponenter, 5️⃣ Årligt underhåll

Skatter och mikroproducenter

Skatter och mikroproducenter

Det har visat sig att en stor del av mikropriducernterna har svårt att orientera sig bland inkomstskattelagen och andra regler om solenergi. Många läsare anser att det här området är som en ogenomtränglig djungel av lagar och regler som kontinuerligt förändras och uppdateras. Dessutom väcker det här är ämnet flera reaktioner.

4 vanliga myter om solceller och solenergi

4 vanliga myter om solceller och solenergi

Att investera i solceller är ett stort beslut att fatta, då det är många komponenter som ska vägas in. 4 vanliga myter om solceller. Myterna om solceller är många och nedan slår vi hål på de fyra vanligaste myterna!

Att tänka på vid köp och installation av solceller

Att tänka på vid köp och installation av solceller

När du har bestämt dig för vilken typ av solcellsanläggning du vill köpa är det dags att anlita en solcellsinstallatör. Här finns det några saker att ha koll på för att installationen ska bli professionellt utförd. 

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Perovskitsolceller har unika egenskaper som gör den till en framstående kandidat för utveckling miljövänliga solceller. De senaste 12 åren har utvecklingen gått från verkningsgrad på 3,8 % till 25 % de senaste 20 åren. Svenska forskare har gjort flera stora steg och presenterat nyligen spännande resultatet spännande resultat.

7 soliga fakta om solceller

7 soliga fakta om solceller

Här bjuder vi på några fakta om denna fossilfria och 100 % förnybara energikälla. 1. Solens energi är oändlig Solens energi är oändlig och ständigt förnybar. Solinstrålningen som når jorden under en timme kan täcka elbehovet som jordens befolkningen behöver under ett...

Rekordhöga elpriser – Minskad vindkraftsproduktion har lett till höga elpriset (2021-12-07)

Rekordhöga elpriser – Minskad vindkraftsproduktion har lett till höga elpriset (2021-12-07)

Att förstå hur elpriset sätts är inte helt lätt. Elpriset har varit rekordhögt de senaste dagarna och det har ökar med med 2800 procent jämför med förra året. Det höga priset beror på en minskad vindkraftsproduktion och att det blev ovanligt kallt för årstiden vilket medförde en ökad efterfråga och minskat utbud.

Elpriset har ökat exceptionell och nådde i måndags (21-12-06) ett nytt rekord och blev 6,49 kr per kilowatt timme för kunder i elområde 4. Den tidgare rekordnoteringen var 4,34 kr.

Dax Att Skaffa Solceller? Här Är Prisexempel På Olika Lösningar

Dax Att Skaffa Solceller? Här Är Prisexempel På Olika Lösningar

När du bestämt dig för att skaffa solceller till din villa bör du fundera över priset. Priserna varierar beroende på vilka solceller du väljer, och självklart en rad andra faktorer också. Du bör alltid jämföra priser. På så vis kan du få en översikt över både pris och kvalitet. Nedan ser du prisexempel på olika lösningar.

Kostnaden för att installera solpaneler i Sverige. Är det då lönsamt att investera i solpaneler?

Kostnaden för att installera solpaneler i Sverige. Är det då lönsamt att investera i solpaneler?

Spara pengar med solpaneler, samtidigt som du bidrar till ett mer förnybart samhälle. Priset på ett solcellspaket (för ett system på 5 kW) till din villa brukar ligga på runt 90 000 kr. Är det då lönsamt att investera i solpaneler? Ja, i de absolut flesta fall är det lönsamt. Och det är något som fler och fler svenskar tar till vara på, speciellt nu när priserna på solceller sjunkit med över 80 % sedan 2010.

5 nackdelar med solenergi

5 nackdelar med solenergi

Vi jobbar med att driva omställningen till ett hållbart liv så är vi väldigt positiva när det kommer till förnybar energi. Trots det finns det vissa trösklar som kan anses vara nackdelar med solceller. Här kan du läsa om 5 nackdelar med solceller.

5 fördelar med solenergi

5 fördelar med solenergi

Solenergi är en evig energikälla med minimal påverkan på miljön. Som med allt annat har solenergi sina goda och mindre goda sidor. Solenergi är en av de bästa energikällorna vi har på vår jord. Här listar vi 5 fördelar med solenergi, och kan vara användbara om du planerar vara lite miljövänligare och funderar på att investera i solenergi. 

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Bentley motors har meddelat denna vecka att de kommer att ta ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. Lyxbilsföretaget firar sitt hundraårsjubileum genom att se till att 100 % av elen som används i dess fabrikshuvudkontor i Crewe är godkänd för solenergi eller grön energi.

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Att välja solceller är precis som att välja bil. Att snåla in på kvalitet kommer att kosta mycket i slutändn. Det som skiljer lågpris solceller från kvalitet solceller är hela produktionskedjan; kvalitet på solcellerna, kvalitén på installationsmaterial samt installationsarbetet.

Flytande solcellerspark sparar mark

Flytande solcellerspark sparar mark

Att bygga flytande solcellsparker (t ex i Nederländerna) är ett bra exempel om man har ont om mark men vill utvinna solenergi. Det är svårt att hitta markytor att bygga solcellsparker på i Nederländerna. I Nederländerna har man löst detta genom att i stället bygga flytande solkraftparker i dammar och bassänger som bildas vid utvinning av sand och grus. En fördel med flytande solcellsparker är att vattnet naturligt kyler ned solpanelerna, vilket gör dem mer effektiva jämfört med landbaserade solpaneler.

Sparbanken Skånes Solcellspark – bidrar till att minska elbristen i Skåne

Sparbanken Skånes Solcellspark – bidrar till att minska elbristen i Skåne

Sparbanken Skånes Solcellsparken störst i Sverige igen. Parken upptar med nuvarande kapacitet 12 hektar mark. Utbyggnaden innebär installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placeras de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken.

Producera egen el med en solcellsanläggning

Producera egen el med en solcellsanläggning

Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på fossilfritt solenergi. Med egen solcellsanläggning minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en klimatsmart elproduktion. Säljer du ditt överskott av solel kan solcellsanläggningen bli en lönsam investering.

Så säljer du ditt överskott av solel

Så säljer du ditt överskott av solel

Mellan april och augusti (alltså, under den ljusa svenska vår och sommaren) är produktionen av solel som högst samtidigt som du antagligen använder mindre el än under resten av året. Överskottet av solel från solpanelerna kan du sälja till ditt elbolag och få avdrag på din elräkning eller lagra i batterier. För att få så mycket betalt som möjligt för den solel du producerar lönar det sig att välja ett elbolag som betalar lite extra.

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Solenergi blir en allt viktigare del i vårt energisystem. De senaste årens teknikutveckling för solpaneler har inneburit sjunkande priser och lägre koldioxidutsläpp för produktionen. I en rapport från Vattenfall visar att 60 % av svenskarna kan tänka sig att investera i solceller det närmaste året för att minska klimatpåverkan.