Solcellsbatteri: 3 snabba fakta om solcellsbatterier och batterilagring

Rent funktionellt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Solcellerna genererar solel som går ut till elnätet om du inte använder elen vid samma tillfälle och du får betalt för den solel du säljer. Med ett batteri lagrar du istället överskottetsel för att använda elen när du behöver den på kvällen.

1️⃣ För att producera och lagra din egen solel krävs ① en solcellsanläggning ② ett batteri och ③ en hybridväxelriktare.

2️⃣ I vårt svenska klimat ska solcellsbatteriet och växelriktaren placeras i ett frostfritt rum.

3️⃣ Det flesta solcellsbatterier har en grundstorlek på 9,6kWh och är modulära och det går att välja kapacitet mellan 3,2 – 25,6kWh genom fler eller färre batterimoduler.

Med en backup-lösning slipper du oroa dig för strömavbrott

Det kan vara smart att skaffa en backup-lösning och slippa oroa sig vid elavbrott. Skulle elen försvinna kopplar backup-lösningen automatiskt bort din solcellsanläggning från elnätet och ser till att ditt solcellsbatteri tryggar elförsörjningen till några av hemmets viktigaste funktioner (kyl, frys, bredband och lampor).

  • 🔋 Slipp oroa dig vid strömavbrott​
  • 🔋 Kopplas automatiskt på vid strömavbrott
  • 🔋 Trygga elförsörjningen till hemmets viktigaste funktioner​