Sälj tillbaka solelen du inte använder

Med en solcellsanläggning kommer du att producera fossilfri solel nästan hela året, men som mest på sommaren. Sommartid kommer du inte alltid att själv att kunna använda all den solel som du producerar. Överskottet av solel kan du sälja tillbaka till ditt elnätsbolag.

För att bli en så kallad mikroproducent, det vill säga att producera egen el, gäller följande:

  • ◼︎ Du ska ha huvudsäkringar som är max 63A eller en solcellsanläggning på max 43,5kW.
  • ◼︎ Du ska köpa mer el av din elleverantör än du säljer.
  • ◼︎ Du ska teckna avtal med ett elbolag som köper den överskottsel som du producerar.

Varför ska jag sälja tillbaka överskottselen?

Förutom att du kan tjäna pengar på det så hjälper du även till med en klimatsmart energiomställningen mot ett fossilfritt energisystem. Du hjälper dessutom till att minska eventuella nätförluster som uppstår i alla elnät, och blir större ju längre från en nätstation ditt hus finns.

Den el som du säljer tillbaka till ditt elbolag kan erbjudas andra kunder som har valt att få just solel levererat till sina hem.

Oftast erbjuder elbolag sina kunder elbörsen Nordpols spotpris. Utöver det får man som även en energiskattereduktion på 0.60 kr per kWh (max 18 000 kr per år som återbetalas på deklarationen).

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Vad händer med överskottsel som jag säljer?

När du säljer överskottsel till dit elbolag fördelas elen till närmast behövande elkonsumenter. Överskottselen går i praktiken oftast till dina närmaste grannar som i stunden förbrukar el. Det är dock det elbolag du valt att sälja din överskottsel till som betalar för elen (alltså, inte dina grannar).

Kategori: Solenergi
Taggar: