Folksams villaförsäkring för solceller och solpaneler

Om du har installerat solpaneler har du gjort en stor och viktig investering för ditt hem. I Folksams villaförsäkring har du ett skydd som täcker alla skador som kan uppstå på alla varianter av solpaneler.

Här har vi samlat information som förklarar hur Folksams försäkringar täcker olika typer av solpaneler och vad du ska göra när en skada inträffat.

Nedan information är vad som gäller idagsläget. Besök Folksams hemsida för aktuell information om vad som gäller för försäkring av en solcellsanläggning.

Vad är det för skillnad mellan solceller och solpaneler?

Solpaneler består av en samling solceller som är sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka.

Solceller omvandlar solens energi till solel utan att det behövs en generator. Elen transporteras sedan vidare och blir växelström som används i ditt elnät. Det innebär att du producerar solel och under sommaren kan du sälja det överskottsel till ditt elbolag.

Täcker försäkringen solceller?

Folksams Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller genom försäkringens egendomsskydd. Om du har Folksams Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solpaneler av misstag.

Spelar det någon roll om solceller sitter på taket eller tomten?

Nej, det spelar ingen roll om dina solceller är installerade på taket eller tomten. Försäkringen omfattar el-/uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet så länge det är på din tomt.

Vad gäller om solceller placerad på en annan tomt?

Försäkringen omfattar skador på solceller eller solfångare som är installerade på en annan tomt än din egen om följande tre saker är uppfyllda:

  1. 1️⃣ Det finns servitut på att solpanelerna får vara installerad på annan tomt.
  2. 2️⃣ Solpanelerna ger el till den fastighet du har försäkrad.
  3. 3️⃣ Solpanelerna får inte höra till fastigheten där de står.

Täcker försäkringen solceller som jag har på annan byggnad?

Om byggnaden är fullvärdesförsäkrad i din Villaförsäkring eller Fritidshusförsäkring så ingår solpanelerna i ditt skydd. Är byggnaden däremot försäkrad till ett begränsat belopp så måste du höja beloppet med värdet för din installation. 

Behöver man meddela installerationen av solceller?

Nej, du behöver inte meddela Folksam om att du har gjort en installation. Folksams Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller eller solpanel genom egendomsskyddet i försäkringen.

Om du har vår Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solceller av misstag.

Vad gör man om en skada har skett på solpaneler?

Om en skada har skett på dina solpaneler kan du enkelt göra en skadeanmälan på Folksams webbplats. Bra att ha till hands när du gör en skadeanmälan:

  • ◼︎ Garantibevis och kvitton som visar inköp och installation.
  • ◼︎ Fotografi på skadan.

▶︎ Hur gäller försäkringen för en solcellsanläggning?

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.