En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

Att investera i en solcellsanläggning lönar sig direkt. Avkastningen från en solcellsanläggning är i många fall mer än tre gånger så mycket som du får på sparkontot hos bankerna. När solcellsanläggningen är installerad och klar och inkopplad mot nätet märks det direkt på elräkningen.

Bättre avkastning än på banken

En av de vanligaste frågorna får från intressenter är om solceller är en lönsam investering.­

Man kan absolut tjäna pengar på sina solceller. Vid själva investeringen betalar du, men sedan har du i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll.

Hur mycket du tjänar på dina solceller beror på flera faktorer såsom

  • ◼︎hur du finansierar din anläggning
  • ◼︎om du får bidrag
  • ◼︎hur mycket el ditt system producerar
  • ◼︎hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet

Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis

  • ◼︎var i landet du bor
  • ◼︎lutningen och riktningen på ditt tak
  • ◼︎eventuell skuggning

För varje kilowatt du producerar slipper du köpa en. Det gör att du successivt betalar tillbaka på den investering du gjort. På sikt kan du räkna hem hela solcellsanläggningen. I genomsnitt har du betalat av din solcellsinvestering på ungefär 15 år. Man beräknar att solceller har en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att den el som är egenproducerad blir gratis el under resterande livslängd.

Men generellt kan man säga att om man investerar i solceller för ungefär 100 000 kr kan du minska din elräkning med 6 000 kr / år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 %, och detta är vilket är bättre än bankräntan.

En annan faktor är att man blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.