Skatter och mikroproducenter

Det har visat sig att en stor del av mikropriducernterna har svårt att orientera sig bland inkomstskattelagen och andra regler om solenergi. Många läsare anser att det här området är som en ogenomtränglig djungel av lagar och regler som kontinuerligt förändras och uppdateras. Dessutom väcker det här är ämnet flera reaktioner.

Många lockas av iden av att bli mikroproducent och sälja solen som man inte behöver och få betalt t. Tanken är god. Men det finns bestämmelser som reglerar det här väldigt noga. Man kan lätt konstatera att det finns mycket att säga om energi lagar och skatter när man frågar experter.

För att kunna sälja överskottsel behöver behövs två saker. Först börjar man vanligtvis med att kontakta sitt elnätsföretag och anmäler sig för producent av förnybar el. Senare kontaktar du ditt elnätsföretag och skaffar dig ett ett sk inmatningsabonnemang som passar produktion. När allt är på plats kan överproduktion säljas. En sak är uppenbar. Den här delen gör det bara en gång och är tämligen smidig vilket vi är glada över.

Enligt lagen ska ersättningar för överskottsel betraktas som en kapitalinkomst från en bostad. Detta innebär att man kan som mest få 40000 kr som inkomst från sin bostad. Exempel på kapitalinkomst från en bostad kan vara hyresavgifter och och intäkter från försäljning av solel. Enligt skatteverket betraktas försäljning av solel inte som näringsverksamhet och är inte heller skattepliktig så länger man håller sig under gränsen.

Man behöver inte registrera sig för moms om elförsäljningen inte är överstiger 30 000 kr per år.

Om en solcellsanläggning inte producerar mer än 500 kW per år slipper man betala energiskatt. Man betalar ordinarier energiskatt när anläggningen som överstiger 500 kW.

Man kan få skattereduktion så länge man förbrukar mer än man säljer samtidigt får man inte sälja för mer än 30 000 kWh per år och huvudsäkringen får inte vara mer än 100 A. Skattereduktionen är 60 öre / kWh.

När du matar in förnybar el på elnätsbolaget ska elbolagen betala en ersättning för så kallad nätnyttan till dig. Denna ersättning ska redovisas på samma sätt som ersättning från överskottselen och betraktas som inkomst av kapital.

Våra förhoppningar att det mentala avståndet mellan skatteverket och mikroproducenterna blir mindre och att dessa regler blir lättare att förstå. Det finns många goda skäl till varför den komplexa lagstiftningen behöver underlättas. Vi hoppas att vi får se fler solpaneler på flera tak.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.