Vad kostar solceller? 

LÄS OCKSÅ:Vad kostar  solcellsanläggning per kW?

Kvadratmeter- och kW-priser  för de vanligaste solcellsanläggningarna  påverkas av några faktorer  såsom effekten, typ av solceller, installatörens prissättning och bidrag från staten. Generellt sett kan priset per kilowatt och per kvadratmeter minska om solcellsanläggningarna blir större. Det beror på  vissa fasta startkostnader som kan spridas över en större installerad effekt.  Kvadratmeter- och wattpriset är ett utmärkt mått på på konstander för solcellspaketer. 

 

Exakt vad priset blir för att installera en solcellsanläggning beror på en rad valmöjligheter såsom hur stor solcellsanläggning du vill montera på din fastighet.Här finns en ungefärlig lista kostnaderna för vanliga solcellsanläggningar i Sverige:

 • Mindre villa: En 5 kW solcellsanläggning kan kosta cirka 110 000 – 140 000 kronor med ett pris på ungefär 22 000 – 28 000 kronor per installerad kW och cirka 4 400 – 5 600 kronor per kvadratmeter.
 • Vanlig villa: En 10 kW solcellsanläggning kan kosta cirka 180 000 – 220 000 kronor med ett pris på ungefär 18 000 – 22 000 kronor per installerad kW och cirka 3 600 – 4 400 kronor per kvadratmeter.
 • Stor villa: En 15 kW solcellsanläggning kan kosta cirka 250 000 – 300 000 kronor med ett pris på ungefär 16 667 – 20 000 kronor per installerad kW och cirka 3 333 – 4 000 kronor per kvadratmeter.

Dessa priser är bara grova uppskattningar och kan variera beroende på olika faktorer. Det är viktigt att gå igenom flera olika kostnadsförslag från ett antal leverantörer för att få ett konkret prisbild.

Kilowatt-priset för solcellsanläggningar

Kilowatt-priser är ett bra mått på hur stor en anläggning kommer att vara.  Effekten ökar i takt med antalet solpaneler – ju fler solpaneler desto  starkare blir effekten. Vanligtvis brukar små anläggningar ha högre kW-pris eftersom de initiala kostnaderna är samma som stora solcellsanläggningar. Därför är det fördelaktigt att inkludera fler solpaneler om målet är att minska kostnaden per kilowatt.

När man pratar om solcellernas effekt används enheten kW, vilket står för kilowatt. Kilowatt är ett fysikalisk enhet på effekten som anger hur mycket el som produceras per sekund och kan även användas för att mäta elförbrukning.  Man använder kilowatt, kW ,när man anger hur mycket effekt produceras av en solcellsanläggning. Det är ett bra mått som används när man jämför olika offerter.

 

Kostnad för solceller: Vad kostar solceller per kvadratmeter?

 

Det finns flera solinstallationsfirmor som erbjuder olika solcellspaket. Ett bra sätt är att jämföra offerter från dessa företag vilket mestadels kan vara svårt. Ett tips är att jämföra  kilowatt/kvadratmeter (kWh/m2) av solceller för att få ett rättvist pris.

 

Att jämföra solcellspaket genom wattpriser


Det är naturligt att offerter skiljer på flera punkter. Varje solcellsföretag erbjuder en lösning som de tror på. En del företag erbjuder solcellspaket där optimerare ingår. Medan andra har en annan lösning som passar vissa takytor bättre.

Vissa kunder tänker långsiktigt och vill installera batterier om  några  år och skaffar sig en växelriktare med flera funktioner som kan höja priset. Därför är prissammansättningen olika för olika projekt.

 

 

Wattpriser: Hur stor är elförbrukningen för en villa?

 

Elförbrukningen i ett hem kan variera kraftigt, allt från 2000 kilowattimmar till 20 000 kilowattimmar per år.  Naturligtvis är det en stor variation som påverkas av storleken på din bostad , om den är nybyggt eller äldre och hur isolering/fönster fungerar. Generellt sett brukar elförbrukningen för en bostad på   100 kvm ligga på 12 000 kilowattimmar per år fördelat med 70 % till uppvärmning och en 30 till hushållet. För att ta reda på hur mycket ditt hushåll förbrukar kan du ta en närmare  titt på dina elräkningar från de senaste 12 månaderna för att få en idé om din elförbrukning  hur det sett ut historiskt

.

Kvadratmeterpriser:  Hur många solpaneler behövs det?

 

De allra flesta undrar innan installation av solceller  hur många solceller behövs . Det finns ett antal faktorer som påverkar det här svaret. Mängden energi som solcellerna kan producera beror på hur mycket solljus ditt tak får, optimal effekt får du givetvis på ett tak som inte har någon skugga. Bor du i ett område med mindre sol så behöver du alltså större system för att producera den mängd energi som din energiförbrukning kräver. En viktig punkt  att ta med i beräkningen är vad ditt syfte  med solcellerna är. Vill du möjligtvis  sälja outnyttjad el? Vill du komplettera din nuvarande  elförbrukning med ett grönare alternativ? Nästa steg blir att du skaffar dig en uppfattning för hur stor andel av den totala energiförbrukningen som solcellerna ska stå för och räkna därefter ut ditt energibehov. 

 

Kostnad för att installera solceller

Kostnaden för installation av en solcellslösning är väldigt olika och det beror på om du 

De flesta solcellsinstallatörer brukar ofta ha paketerbjudanden där du kan köpa solceller via dem och samtidigt få dem installerade på taket

 

Det bästa du kan göra är att jämföra offerter  på solceller för att sedan hitta det alternativ som är bäst för dig. Det dyraste behöver inte alltid vara det bästa.


Varför har wattpriser gått ner?

Under de senaste 8 åren har priset för solceller sjunkit dramatiskt. Tack vare  att strafftullsavgifter har avskaffats för import av de billigare solcellerna. Utöver detta väljer  många privatpersoner att installera  solcellsanläggningar på sin privata fastighet. Detta Har medfört att grossister har kunnat importera större volymer och därmed få ned sina inköpspriser.

Ett annan orsak till att solceller ökar antalet installationer är  ROT-avdraget  och som senare blev det  Gröna avdraget. Det har lett till att investeringar i solceller blivit än mer lönsamma.

 

 

kW-priser: Solcellsstödet ökar antalet solcellsanläggningarDet gröna avdraget har höjs till 20% inför 2023. Syftet med det gröna avdraget eller som det även kallas “skattereduktion för teknik” är att stimulera att privatpersoner attraheras av att installera solceller. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Det gröna avdraget innebär att du som privatperson kan dra av en del av kostnaden på fakturan som skickas från företaget som utför installationen. Motsvarande belopp får företaget från skatteverket som skattelättnader.

Det gröna avdraget för laddboxar och batterier är ännu generösare. Det statliga solcellsstödet gav uppsving i antalet nätanslutna solcellspaket. Staten har alltid subventionerat solceller på olika sätt.

 

 

Kvadratmeterpriset: Det gröna avdraget ökar intresset för solcellspaket och solcellerDet gröna avdraget är ett skatteavdrag som kan användas för investering i grön teknik såsom solceller, laddstolpe för elbil eller solcellsbatterier. Investering i solceller ger skattereduktion på 20%.

 

 

Watt- och  kWh/kvadratmeterpriset (m2): Vad påverkas solcellspriset av?

Välja typ av solceller

Det finns idag två typer av solceller som används för montering på ett tak, polykristallina och monokristallina solpaneler. Polykristallina solceller är något billigare än monokristallina solceller och  har en sämre effekt  Den här typen av solceller är bra när man har gått om utrymme och det brukar vara solcellsparker eller när man eller när man har billig åkermark. 

 

Den andra typen av solceller som vill rekommenderar till takbaserade installation är m monokristallina solceller som har bättre verkningsgrad.  Har du ett liten takyta så är det bästa valet monokristallina solceller eftersom de har högre verkningsgrad..

 

Det bästa man kan göra när man ska skaffa solceller är att börja med att beräkna din takyta innan val en  solcellsinstallion. Genom analys och kalkyl utifrån din fastighets förutsättning kommer du att välja den mest lönsamma solcellslösningen.

 

Wattpriser: Välja effekt på solcellsanläggningen

Priset för dina solceller beror till stor del på hur många solpaneler du vill installera. Ju fler solpaneler desto högre effekt. För att få en lönsam solcellsanläggning bör du installera en solcellsanläggning som kan producera minst 50 % av fastighetens energiförbrukning. Vill understryka att den bästa investering man kan göra är att använda takytan för att få ner installationskostnaderna.  En större solcellsanläggning ger billigare pris på kW.

 

Wattpriser: Kostnad för  installation av  solceller

När du ska investera i solceller kommer du att få en initial kostnad för att installera dina solceller. Exakt vad priset blir för att installera en solcellsanläggning beror på hur stor solcellsanläggning du vill montera på din fastighet. Priset per kW blir lägre ju större solcellsanläggning du köper. Det innebär att en mindre solcellsanläggning har en längre återbetalningstid än en större vilket också påverkar den totala avkastningen på din investering.

Det gröna avdraget är ett skatteavdrag som kan användas för investering i grön teknik som exempelvis solceller, laddstolpe för elbil eller solcellsbatteri. Vid en investering i solceller kan du göra ett skatteavdrag på 15 % av totalpriset. Avdraget får du direkt på vår faktura så att du själv slipper ligga ute med pengarna.

 

Wattpriser: Vad påverkar priset av

Kvadratmeter- och wattpriser kan påverkas av flera parametrar.

 • Hur många solpaneler som ska installeras.
 • Typ av solpaneler som används.
 • Typ av växelriktare som ska installeras
 • Behövs det en ställning, grävning 
 • Vad för typ av takmaterial ska solpanelerna installeras på.
 • Ska det även inkluderas ett batteri eller en laddbox.
 •  antal takytor man sätter panelerna på
 • höjd från mark.
 • avstånd  till inkopplingspunken 

 

Kvadtatmeter- och wattpriser: Utvecklingen av solcellspriserna

Det finns ett starkt samband mellan priserna av solcellspriserna här hemma och internationellt. För första gången uppmärksammades  nedgång av solcell priserna mellan 2008 – 2013 vilket beroende till stor del på en ökad efterfråga. Mellan 2013 – 2016 låg priset på samma nivå och det beror mest på att EU införde en minimiimportpris (MIP). vilket innebar att ingen kunde importera till lägre än 5,2 SEK/W.

 

Då tullarna avskaffades sänktes distributörerna sina priser med ca 20 – 30 %. Detta ledde till att priset sänktes med 14% gentemot slutkonsumenterna. Och priset fortsatte av gå ner fram till 2020 med 4 – 7%. 2021 kan man uppmärksamma en trendbrott och priset  började gå upp igen pga COVID-19-pandemin som medförde störningar i värdekedjor.

 

Kvadratmeter och watt priser för att Jämföra offerter?

 

För de flesta som vill installera solceller undrar vad kostar själva installationen. Naturligtvis skiljer detta sig och beror på vilken vilka komponenter man väljer och vilka installationer som anlitas. Installationskostnaden varierar jättemycket mellan olika installationsföretag.

För en normalstor villa med en takyta på ca 50 m² kommer den totala kostnaden för en solcellsanläggning på 10 kW på  160 000 kr. Efter  ett “grönt avdrag” hos Skatteverket reduceras  arbets- och materialkostnaderna med 20  %. Slutkostnaden blir då ca 140 000 kr.Solpaneler för fritids- och gästhus


Billigare teknik och bättre tillgänglighet har fått intresset att sprida sig till personer som äger sommarstugor och gästhus. Det finns två sätt att förse en liten sommarstuga med el. Den ena är att ansluta sommarstuga till elnätet och det andra är att välja att inte ansluta den.  De som inte är anslutna har ett off-grid system och  är helt självförsörjande på el.  Off-grid betyder kort och gott att leva utanför elnätet.

Solpaneler är en utmärkt lösning till ett  litet hus som har låg elförbrukning. Om det gäller ett litet gästhus i anslutning till tomten där det finns  liten elkonsumtion  kan det räcka med en enda solpanel med en effekt på 450 watt. En sådan installation behöver inte kosta dig mer än ca 4000 kr, inklusive de tillbehör som behövs.

Om du har en sommarstuga eller fritidshus med flera elektriska apparater som du vill försörja med el från solceller kommer du att behöva en mindre solcellsanläggning med en effekt på 3000 watt. En sådan solcellsanläggning kan driva vitvaror och andra elektriska apparater. Vanligtvis kan en sådan investering landa på ca 100 000 kr.

Alla solcellsinstallationer har båda  solpanelen behöver du en växelriktare  som  ansluts till solcellsbatteriet för att lagra strömmen. Växelriktaren kan man ansluta till solpaneler och till batteriet. En en liten växelriktare kan kostar ca 4000  kr beroende på teknik och kapacitet och solcellsbatterier ligger på allt från ca 3500 kr upp till ca 8000 kr. En växelriktare till en enda solpanel kostar nästan 1000 kr,

Solpaneler till gästhus eller  fritidshus kopplas inte till elnätet och de är lite enklare att koppla samman. Med hjälp av en elektriker kan du koppla in dessa paneler. Vår rekommendation är att en elektriker ska titta på installationen.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Fakta om solceller och solenergin

Fakta om solceller och solenergin

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.