Optimerare: Kan skugga påverka solceller?

LÄS OCKSÅ: Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2)?

Att omvandla solenergi till solel sker genom en process som kallas den fotovoltiska processen vilken kan hindras på flera sätt. Optimerare är en apparat som kan motverka dessa hinder.  Enkelt kan man säga att en optimerare hindrar att elproduktionen minskar och att den bidrar till att en solcellsanläggning kan fortsätta producera el. Optimerare kan vara lösning för flera solcellsanläggingar.

Optimerare: Finns det ett lagkrav?

Generellt kan man säga att optimerare är bra för kunder som vill ha en bra övervakning över solelproduktion av varje solpanel. Annan fördel med optimerare är att den höjer säkerheten genom att hindra solelproduktionen om du känner något fel. Normalt kan man säga att det viktigase orsaken användning av optimerare är att man vill hindra minskningen av solelproduktione genom att
minska effekten av skugga.

Optimerare: Hur fungerar optimerare? 

För att få en klar bild om hur en optimerar fungerar kommer vi att gå igenom vad som sker i en solcell.

 

 • Ljusabsorption och skuggning: Solceller är vanligtvis uppbyggda av flera mindre enheter kallade solcellsceller som är sammankopplade. Om en del av solcellspanelen är i skugga minskar dess förmåga att absorbera ljus. Detta kan minska den totala mängden genererad elektricitet.
 • Bypass-dioder: Moderna solpanelsystem inkluderar ofta bypass-dioder för att hantera skuggning. Dessa dioder tillåter ström att passera runt de skuggade cellerna istället för att låta skuggan minska effektiviteten i hela panelen.
 • Delvis skuggning: Om endast en del av solpanelen är skuggad, kommer den skuggade delen att producera mindre elektricitet än resten av panelen. Eftersom solcellsceller är sammankopplade, kan en skuggad cell dra ner effektiviteten i de icke-skuggade cellerna i samma sträng.
 • Effektförlust: Skuggning kan leda till en betydande minskning av den totala effektutgången från solpanelen. Skuggning på bara några procent av ytan kan minska effektiviteten avsevärt.
 • Optimal placering: För att maximera effektiviteten bör solpaneler placeras på platser med minimal skuggning. Detta kan innebära att man undviker platser där träd, byggnader eller andra hinder kan kasta skugga på panelerna under viktiga soltimmar.

 

Varför ska man använda optimerare?

SolarEdge’s optimerare är en specifik typ av solcellsoptimerare som används i solcellsanläggningar som använder SolarEdge’s omvandlarteknik. Dessa optimerare används för att maximera energiproduktionen och optimera prestandan hos varje enskild solcell i anläggningen. Här är några skäl till varför SolarEdge’s optimerare används:

 • Individuell optimering: SolarEdge’s optimerare övervakar och optimerar varje solcell individuellt. Detta innebär att om en solcell påverkas av skuggning, smuts eller andra faktorer, påverkar det inte resten av anläggningens prestanda. Varje solcell arbetar vid sin maximala effekt oberoende av de andra.
 • Ökad energiproduktion: Genom att optimera varje solcells prestanda kan SolarEdge’s optimerare öka den totala energiproduktionen från solcellspanelerna. Detta är särskilt viktigt på platser där skuggning eller varierande ljusförhållanden kan påverka solcellernas prestanda.
 • Flexibilitet i design: SolarEdge’s optimerare ger flexibilitet i designen av solcellsanläggningar. Anläggningar kan byggas på platser där traditionella solcellssystem med strängar av paneler kanske inte fungerar på grund av skuggning eller andra hinder.
 • Övervakning och underhåll: SolarEdge’s optimerare ger detaljerad övervakning av varje enskild solcell och hela anläggningen. Detta möjliggör snabb identifiering av eventuella problem eller fel och underlättar underhållsarbete.
 • Brand- och elektrisk säkerhet: Vissa av SolarEdge’s optimerare har inbyggda funktioner för brandsäkerhet. De kan snabbt stänga av strömmen från solcellerna om det upptäcks någon form av elektrisk störning eller fara.
 • Ökad livslängd: Genom att minska belastningen på de svagaste solcellerna och minimera effektförluster kan SolarEdge’s optimerare bidra till att förlänga solcellspanelernas livslängd.

 

Vilka företag tillverkar optimerare?

Flera företag tillverkar solcellsoptimerare för att optimera prestanda och effektivitet i solcellsanläggningar. Här är några av de välkända företagen inom branschen:

 • SolarEdge: SolarEdge är en av de mest kända tillverkarna av solcellsoptimerare. Deras optimerare används för att optimera prestanda och övervaka varje enskild solcell i en anläggning.
 • Enphase Energy: Enphase Energy tillverkar mikroinverter-teknik, som liknar solcellsoptimerare men har en annan teknisk lösning för att optimera prestanda på enskilda paneler.
 • Tigo Energy: Tigo Energy erbjuder också solcellsoptimerare för att övervaka och optimera enskilda solceller i en anläggning.
 • Maxim Integrated: Maxim Integrated är ett företag som tillverkar integrerade kretsar och har också produkter för optimering av solcellsanläggningar.
 • Huawei: Huawei, en känd aktör inom telekom och teknologi, har också intresserat sig för solcellsoptimerare och har utvecklat lösningar för att optimera prestanda i solcellssystem.

 

FöretagOptimerar som passarKommentar
SolarEdgePassar med SolarEdge omvandlareSpecialiserade på SolarEdge-system
Enphase EnergyPassar med Enphase mikroinvertrarSpecialiserade på mikroinverter-teknik
Tigo EnergyKompatibel med olika omvandlareAnvänder kommunikationslösningar för övervakning
Maxim IntegratedAllmänt kompatibelErbjuder optimeringsprodukter för solceller
HuaweiKompatibel med Huawei omvandlareBreddar sin verksamhet till solcellsteknik

 

Vad finns det  för nackdelar med optimerare?

Även om solcellsoptimerare har många fördelar när det gäller att optimera prestanda och öka energiproduktionen i solcellsanläggningar, finns det också några potentiella nackdelar att överväga:

 • Kostnad: Att använda solcellsoptimerare kan öka de totala kostnaderna för solcellsanläggningen. Optimerare är en extra komponent som måste installeras för varje solcell, och detta kan öka de initiala investeringskostnaderna.
 • Komplexitet: Införandet av solcellsoptimerare ökar komplexiteten i installationen. Varje optimerare måste installeras korrekt och konfigureras för att säkerställa att de fungerar som avsett. Detta kan kräva mer tid och arbete vid installationen.
 • Underhåll: Optimerare är en ytterligare komponent som kan behöva underhåll över tiden. Om optimerare slutar fungera eller behöver uppdateringar kan det kräva extra arbete och kostnader.
 • Färre möjliga felkällor: Med fler komponenter i systemet finns det teoretiskt sett fler möjliga felkällor. Om en optimerare misslyckas kan det påverka prestandan för den specifika solcellen och kräva felsökning och reparation.
 • Omvandlare: Solcellsoptimerare används ofta tillsammans med centrala omvandlare eller mikroinvertrar. Om dessa omvandlare inte fungerar korrekt kan det påverka prestandan hos hela solcellssystemet.
 • Teknisk utveckling: Tekniken för solceller utvecklas ständigt. Det som idag är den bästa lösningen kan i framtiden bli föråldrad. Att investera i optimerare kan begränsa möjligheterna att uppgradera systemet i framtiden.

 

Finns det fördelar med optimerare?

Absolut, det finns flera fördelar med att använda solcellsoptimerare i en solcellsanläggning. Här är några av de främsta fördelarna:

 • Individuell optimering: En av de största fördelarna med solcellsoptimerare är deras förmåga att optimera varje enskild solcell i en anläggning. Detta innebär att om en solcell påverkas av skuggning, smuts eller andra faktorer, kommer det inte att påverka prestandan för de andra solcellerna. Varje solcell arbetar på sin maximala effekt.
 • Ökad energiproduktion: Genom att optimera prestanda hos varje enskild solcell kan solcellsoptimerare öka den totala energiproduktionen från solcellspanelerna. Detta är särskilt viktigt på platser där skuggning eller varierande ljusförhållanden kan påverka solcellernas prestanda.
 • Flexibilitet i design: Solcellsoptimerare ger större flexibilitet vid design av solcellsanläggningar. Anläggningar kan byggas på platser där traditionella solcellssystem med strängar av paneler kanske inte fungerar på grund av skuggning eller andra hinder.
 • Övervakning och felsökning: Solcellsoptimerare ger detaljerad övervakning av varje enskild solcell och hela anläggningen. Detta möjliggör snabb identifiering av eventuella problem eller fel och underlättar underhållsarbete.
 • Brandsäkerhet: Vissa solcellsoptimerare har inbyggda säkerhetsfunktioner som kan stänga av strömmen från solcellerna om det upptäcks någon form av elektrisk störning eller fara. Detta kan bidra till ökad brandsäkerhet.
 • Ökad livslängd: Genom att optimera prestandan på de svagaste solcellerna och minimera effektförluster kan solcellsoptimerare bidra till att förlänga solcellspanelernas livslängd.
 • Anpassning till förändrade förhållanden: Solcellsoptimerare kan anpassa sig till varierande förhållanden som molnighet och temperaturförändringar. De kan justera spänningen och strömmen kontinuerligt för att optimera prestandan även under skiftande ljusförhållanden.

  Optimerare: 

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Fakta om solceller och solenergin

Fakta om solceller och solenergin

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.