Solcellsbidrag: Så enkelt är det att skaffa ett solcellssystem

Allt fler svenska hushåll har upptäckt fördelarna med att skaffa en solcellsanläggning. När du har bestämt dig för att satsa på ett mer miljövänligt alternativ är processen till att solpanelerna sitter på ditt hustak både kort och enkel.

Det är inte alls komplicerat. Det enda som du behöver för att sätta igång är lite uppgifter om ditt tak som till exempel längd, bredd, lutning och höjd från marken.

Den som installerar solceller producerar bara en viss del av sin egen el. Under vinterhalvåret så behöver man fortfarande köpa el av sitt elbolag. Under sommarhalvåret, maj till september, så kan man vara nästan självförsörjande.

Solceller producerar solel varje dag och släpper inte ut farliga ämnen. Med solceller kan du njuta av både mer pengar i plånboken och egenproducerad miljövänligt solel.

Det går också att sätta upp solpaneler fritt på marken eller mot en vägg. Men då finns risken att man tappar i produktion eftersom solen inte riktigt kommer åt på samma sätt som på ett tak.

Solceller är en lönsam investering

Det finns många fördomar om solceller och de vanligaste är

  • ◼︎ att det tar lång tid att installera dem
  • ◼︎ att de är fula
  • ◼︎ att man inte får tillbaka sin investering

Vi vill betona att dessa fördomar inte stämmer. 

Återbetalningstiden med solcellbidrag är ca 15 år men systemet håller 25 – 30 år. Sätter du in 100 000 kr på ett sparkonto idag så ligger räntan på cirka 0.5 %. Lägger du pengarna på solceller har du en avkastning mellan 5 -7 % varje år. Solceller producerar solel varje dag och har låg miljöpåverkan. Din solcellsinstallatör hjälper dig med hur det går till att söka om solcellsbidrag när du köper solceller.

▶︎ En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

Vattenfall har ett bra solcellspaket där allt ingår, från montörer till installation. Anledningen till att många vill skaffa solceller är för miljön, men även av ekonomiska skäl. Många är jättenöjd och det bästa är att solcellerna inte kräver något underhåll.

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.