Hur gäller försäkringen för en solcellsanläggning?

Folksams villaförsäkring omfattar uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet. Här inkluderas själva solcellspanelen med tillhörande elinstallation och alla skador på den som påverkar funktionen. Det spelar ingen roll om solpanelen sitter på villataket eller tomten.

Våra bostäder står för 30 % av hushållens klimatpåverkan. Solenergi är en förnybar och fossilfri källa och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den energi de ger.

För den som vill bo mer hållbart är det en smart idé att satsa på solel. Och när du väl investerat i din solcellsanläggning är solelen gratis.

Täcker Folksams villaförsäkring eller fritidshusförsäkring skador på solcellsanläggningen?

Folksams Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller genom försäkringens egendomsskydd. Försäkringen täcker dina installerade solpanaler oavsett om panelerna är monterade på hustaket, tomten eller på en annan byggnad på din tomt.

Om du har vår Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solpanaler av misstag.

▶︎ Folksams villaförsäkring för solceller och solpaneler

Skaffa Folksams villaförsäkring

Folksams hemförsäkring och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

▶︎ Till Folksams villaförsäkring

Du kan även ringa Folksam på: 010-155 12 32