När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

Förra årets solrika sommar fick intresset för solceller att skjuta i höjden och marknaden växte med ungefär 100%. Att sätta solceller på villataket är båda  bara bra för miljön och en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kr / år. Dessutom, dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken.

Effekt och verkningsgrad leder oss in på frågan hur lång tid det tar innan en installation av solceller blir ekonomiskt lönsam. Svaret är att det beror på. Lönsamheten påverkar av

  • ◼︎ hur mycket av elenergin man använder själv
  • ◼︎ hur mycket av elenergin säljer vidare

Men väldigt generellt kan man säga att en installation är finansierad inom 10–15 år. Dessutom visar en undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet att en investering i solcellsanläggning ökar fastighetsvärdet med ca 15 %.

Det har även betydelse vilket väderstreck taket är riktat mot. Optimal takorientering är mellan sydost och sydväst, och optimal taklutning är mellan 35 och 50 grader. Sist men inte minst är det bra för lönsamheten om taket inte skuggas av stora träd eller liknande. Därför tror vi att det absolut är värt att installera solceller om man har ett schysst tak i gott skick och i rätt väderstreck.