Spanien Vänder Sig Till Solpaneler För Att Tillgodose Sina Elbehov

När Europa hanterar sin hotande energikris vänder sig invånare i Spanien mot solen för att möta sina elbehov.

Under det senaste året säger Ecooo Energía Ciudadana, ett kooperativ i Madrid, att förfrågningarna om att installera solpaneler har ökat med 213 procent.

Förändringen kommer fyra år efter att landet släppte sin så kallade “solskatt” på inhemskt producerad solenergi.

Och ny lagstiftning tillåter människor i Spanien att skapa så kallade “energigemenskaper” för att generera energi genom sina kollektiva installationer.

“Vi når 200 installationer på bara två år, det här är viktigt. Tja, det här är den process vi har följt, en process av att förena krafter, att gå samman och förena intressen”, säger Manuel Ruiz, promotor för en självförsörjning grupp.

Spanien är nu rankat efter Nederländerna och Tyskland (som landet med den tredje högsta andelen el från solenergi).

Och vissa hävdar att de börjar känna fördelarna med solenergi i plånboken.

“Min installation är 15 paneler, med en effekt på 5500 watt, vilket är tillräckligt för mitt hem och ger mig tillräckligt för att betala noll euro på min räkning”, säger Joaquín Sáez, en annan promotor för en självförsörjningsgrupp.

“Nu finns det logiskt sett en överskottsproduktion, men denna överskottsproduktion lagras i ett virtuellt batteri”.

“Vi upplever en boom i självförsörjning”, säger Laura Ramos, kommunikationschef på Ecooo Energía Ciudadana.

“Faktum är att marknaden är ganska mättad, även fram till 2023 när vi planerar våra nästa installationer eftersom vi inte har tillräckligt med material och även installatörer och tekniker.”

Och denna ökning är inte begränsad till endast Spanien. Solenergi blomstrar också i blocket som helhet. Mellan maj och augusti kom 12 procent av dess el från solenergi.

År 2020 var den siffran bara 5,2 procent.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.