Fördelar och nackdelar med energi från solen

En solcellsanläggning använder sig av solceller för att fånga och omvandla solens energi till solel. Svenska elbolag oftast samarbetar med några svenska solcellsanläggningar, men för att tillgodose efterfrågan köper elbolagen in den mesta solel från soligare delar av Europa. Du kan också välja att producera din egen solel med hjälp av solpaneler Och producerar du mer solel än du förbrukar kan du sälja överskottet till ditt elbolag.

Solel året runt

Produktionen av solel sker av naturliga skäl inte alltid i samma ögonblick som du använder elen. Under ett kalenderår kommer lika mycket el produceras med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerad av myndigheterna. All vår solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.

Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra varifrån el kommer ifrån. Syftet är att elbolag (och till slut även slutkunder) som köper el ska veta vilket produktionsslag elen kommer ifrån.

Fördelar med solenergi

  • ◼︎ Solenergi släpper inte ut några växthusgaser eller andra utsläpp under drift
  • ◼︎ Solenergi har en ringa påverkan på den biologiska mångfalden
  • ◼︎ Solcellssystem genererar inga restprodukter i drift och kräver minimalt med underhåll
  • ◼︎ Solceller kan med fördel monteras på tak och tar då inte upp någon extra yta
  • ◼︎ Solen är en energikälla som inte tar slut och är därför även en förnybar energikälla
  • ◼︎ Solen är en generös energikälla och är en gratis resurs, till skillnad från till exempel kol och olja

▶︎ 5 fördelar med solenergi

Nackdelar med solenergi

  • ◼︎ Solenergi är bara tillgänglig när det är ljust och varierar med den globala solinstrålningen.
  • ◼︎ Under vintermånaderna när solen lyser med sin frånvaro är elproduktionen mycket låg i jämförelsen med sommaren
  • ◼︎ Solcellsanläggningar som placeras på marken upptar en relativt stor yta

▶︎ 5 nackdelar med solenergi

Solenergins miljöpåverkan

Solen räknas som en fossilfri energikälla vilket innebär att källan är miljövänlig, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. Förnybara energikällor är bättre för klimatet än icke förnybara energikällor.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp, precis som vatten- och vindkraft. Däremot är tillverkningen av solpaneler ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina.

Elavtal med solkraft

Väljer du solenergi som energikälla när du tecknar elavtal hos elbolag som Vattenfall så kostar det inget extra. Har du valt solenergi köper elbolaget den elen från producenter från soligare delar i Europa, varav en viss del kommer från svenska solcellsanläggningar. Inget elbolag kan garantera att du får just solenergi i ditt eluttag. Du får alltid en mix av el. Men elbolagen kan lova att motsvarande mängd el ditt hushåll förbrukar kommer att produceras av just solenergi. Detta garanteras med hjälp av ett internationellt system för ursprungsgarantier.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.