Nanotrådar – En ny solcellsteknik som kan revolutionera solcellsmarknaden

Forskargrupp i Lund lyckats utveckla en ny solcellsteknik som kan revolutionera solcellsmarknaden

Solen förser jorden men enorma mängder solenergi varje ögonblick. Forskarna brukar överraska oss med spännande upptäckter då och då och den här är månaden har en forskargrupp i Lund lyckats utveckla en ny solcellsteknik som kan revolutionera solcellsmarknaden.

Forskarna strävar efter att utveckla en effektivare solceller som har bättre verkningsgrad och lägre produktionskostnad. Den här nya tekniken går ut på att skapa otroligt små antenner genom nanoteknik som kallas för nanotrådar. Dessa små antenner kan absorbera båda det direkta och och det diffusa solljuset. Många forskare runt om i världen har öppnat ögon för dessa viktiga fördelar.

En hel del har hänt de senaste tio åren och produktionskostnaden på monokristallina solceller har gått ner en hel del. Nanotrådarna kommer att sänka priset på solelen markant eftersom det behövs bara 90% mindre r ̈varorl till att producera en solpanel, vilket sänker konstanden. Förutom att den här tekniken är hållbar och miljömässig kommer återbetalningstiden att bli kortare. Detta kommer att öka solcellsinstallationer vilket är helt i linje med FN klimatmål.

Ennan viktig fördel med den här tekniken är att det behövs bara en tiondel av plats för att producera solenergi från en motsvarande tekniken som används idag. Det här en fantastisk revolutions.

Än så längen är den här tekniken ny och fungerar mest i labb miljöer. Målsättningen är att den kan massproduceras och att vi kan vara solta ägare av solpaneler som tillverkas av nanotrådar.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.