Varför solceller? Är solceller en lönsam investering över tid?

Ett sätt att få förnybar energi i sitt hus är att ta hand om solens strålar med hjälp av solcellspaneler. Förra året valde 20 000 svenska husägare att installera solceller på sina hustak. Men det är en stor investering och i en bransch med snabb tillväxt finns fallgropar. Vi vill göra det enklare för dig att välja en bästa solcellsanläggning.

I många fall är en solcellsanlägg en lönsam investering över tid. Kostnaden för installation och underhåll är lägre, än den du sparar på att minska ner på köpt el. Du kan räkna med att återbetalningstiden är cirka 12- 15 år.

Solenergi är ett miljövänligt alternativ och orsakar inga utsläpp av växthusgaser. Det tar cirka 2-3 år att producera den energi som går åt att bygga anläggningen. Och den enda restprodukten är avfallet när solcellsanläggningen ska skrotas.

▶︎ När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

Så funkar solceller

Anläggningens hjärta är solcellspanelen som består av flera sammankopplade solceller och kiselskikt. Solstrålarna hjälper till att ”knuffa” iväg elektroner från ett kiselskikt till ett annat och då skapas elektrisk ström.

Solcellerna paketeras i moduler som i sin tur kopplas samman till strängar. Hur många moduler du behöver beror till exempel på villatakets yta, din budget och hur mycket el du använder.

 • ◼︎ En vanlig solcellsanläggning består av 15-30 paneler vilket ger ungefär 5-10kW effekt.
 • ◼︎ En sådan solcellsanläggning producerar ungefär 5000-10 000kWh per år.
 • ◼︎ En enkel tumregel är att 1kW installerad solcellseffekt producerar ungefär 1000kWh per år.

▶︎ Hur funkar solceller? Solenergi, effekt och verkningsgrad

Vad består en solcellsanläggning av?

 • ◼︎ Solpaneler.
 • ◼︎ Infästningssystem för panelerna, vanligen i taket.
 • ◼︎ Växelriktare som gör om likström (DC) till växelström (AC). Det används i elnäten vilket gör att du kan sälja den el du själv inte behöver.
 • ◼︎ Ihopkopplingsmaterial, kablar, kontakter, säkringar och brytare.
 • ◼︎ Elmätare anpassad till anläggningen.

Att tänka på innan du installerar en solcellsanläggning

Funderar du på att investera i fossilfri solenergi? Bra, då tänker du hållbart för miljön och för plånboken. Alla investeringar i solceller är dock förenat med funderingar. Är solceller något för mig, hur gör jag och vad behöver jag tänka på? Här har vi listat saker som är bra ha med sig innan du köper solceller.
 

1️⃣ Var ska solpanelerna sitta?

Det vanligaste är att placera solcellspanelerna på hustaket, men det går även att installera solcellerna på fasad, staket eller på en yta på tomten. Ju soligare desto bättre såklart.
 

2️⃣ Kolla husets status

Det är värt att se över om det behövs göras ytterligare underhåll på till exempel isolering och värmeanläggning. Framför allt ska hustaket ha en lång livslängd kvar eftersom en solcellsanläggning beräknas leva i minst 30 år.
 

3️⃣ Har huset rätt läge för solceller?

I vilket väderstreck ligger mitt hus? Hur lyser solen på mitt tak och har jag rätt läge för en solcellsanläggning? Alla dessa frågor behöver du diskutera med din solcellsinstallatör.
 

4️⃣ Har jag rätt försäkring?

Om du har en villaförsäkring är du i trygga händer om det skulle hända något. Läs mer på din försäkringsbolags hemsida.
 

5️⃣ Ny energi i grannskapet

Är grannarna också intresserade av solceller? Att vara flera som installerar solceller vid samma tillfälle ger oftast bättre offertpris.
 

5️⃣ Egna önskemål

Du kanske har önskemål om utseende, eller du kanske bor i ett område där det är viktigt att kunna ge huset el även vid strömavbrott. Eller har du tankar kring solcellsbatteri? Tag i så fall med dina krav och önskemål till din solcellsinstallatör.
 
 

För- och nackdelar med att installera solcellsanläggning

Fördelar med en solcellsanläggning

De flesta solcellsanläggningar blir över tid lönsamma. Med en livslängd på 30 år är solceller en långsiktig investering.

 • ◼︎ Solceller gör att din förbrukning av köpt el minskar.
 • ◼︎ Solceller gör att belastningen på miljön blir mycket låg.
 • ◼︎ Solceller är en lönsam investering.
 • ◼︎ Solceller ökar husets värde.

Nackdelar med en solcellsanläggning

 • ◼︎ Solceller har en hög kostnad initialt. Räkna med att en solcellsanläggning kostar från 100 000 kr.
 • ◼︎ Solceller är platskrävande. Sitter solcellspanelen på hustaket finns också risker med vattenläckage.
 • ◼︎ Solceller är beroende av vädret. Solelproduktion kan påverkas av dåligt väder.
 • ◼︎ Hållbarhet genom hela processen. Med en växande marknad är det svårt att veta hur solcellspaneler har tillverkats.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.