Att tänka på vid köp och installation av solceller

När du har bestämt dig för vilken typ av solcellsanläggning du vill köpa är det dags att anlita en solcellsinstallatör. Här finns det några saker att ha koll på för att installationen ska bli professionellt utförd.

Certifierad solcellsinstallatör

Det är viktigt att den som installerar solpanelen på ditt hustak vet vilka krav/regler som gäller vid installation och att installationen utförs i enlighet med dessa krav. Av den anledningen har Svensk Solenergi tagit fram en certifiering för solcellsmontörer.

Det är viktigt att företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket. Installationsföretaget ska vara registrerat under verksamhetstypen ”elproduktionsanläggningar”.

Utbyggbar anläggning?

Har du funderingar på att bygga ut din anläggning i framtiden, kanske lägga till batterilagring eller andra funktioner? Kolla upp detta med din solcellsinstallatör så att det är möjligt så att du slipper eventuella merkostnader.

Dessa kan även köpa till i efterhand

  • ◼︎ Solcellsbatteri för att bli mer självförsörjande på solel
  • ◼︎ Smartmeter för att kunna se din elförsäljning och elkonsumtion

Upplys nätägaren

Nätägaren måste få reda på att solcellsanläggningen ska installeras och godkänna detta. Anmäl detta till nätägaren innan installationen samt anmäl även när installationen är färdigställd.

  • ◼︎ Installationen ska göras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos elsäkerhetsverket. Och ha ett egenkontrollprogram som beskriver hur arbetet ska utföras samt vara registrerad för elproduktionsanläggningar.
  • ◼︎ En solcellsanläggning räknas som starkströmsinstallation och sker många gånger på hög höjd. Detta ställer stora krav på säkerheten och de som installerar ska i dessa fall ha både utbildning och rätt skyddsutrustning för detta.

Du kan alltid kontrollera solcellsinstallatören hos Elsäkerhetsverket. Du kan även kolla upp om företaget är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Kontakta en byggingenjör

En takmonterad solcellsanläggning kan höja taknivån och påverka ditt snörasskydd. Dessutom kan åtkomligheten för sotning, skottning och underhåll påverkas. Om du känner dig osäker på vad som gäller för just din fastighet gör du klokt i att kontakta en byggingenjör.

Om anläggningen inte följer taklutningen eller om du ska ha en takintegrerad solcellslösning kan bygglov krävas. Det kan också finnas begränsningar gällande kulturskydd och försvarsmaktsintresse. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun.

Spara med bidrag och avdrag

Att installera solceller kan vara en ganska kostsam investering. Tack vare olika bidrag och avdrag finns det pengar att spara. Bidragen bygger på att du har betalat skatt som motsvarar bidraget.

Här följer några bidrag och avdrag som du enkelt kan ta del av.

1️⃣ Grönt bidrag

Avdraget innebär att 14,55 % av totalinvesteringen i arbete och material dras direkt på leverantörens faktura, med ett maxbelopp på 50 000 kr.

2️⃣ Skatteavdrag om du säljer el

Om du säljer solel får du göra skatteavdrag baserat på hur mycket producerad solel du sålt.

3️⃣ Bidrag för batterisystem

Bidragen för solcellsbatteri är väl tilltagna. Du kan få upp till 50 % av kostnaden i bidrag för detta. Det innebär bidrag på upp till 50 000 kr. Men tänk på att detta bidrag räknas ihop med bidraget för solcellsanläggningen.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.