EU:s projekt för förnybar energi lyser upp vägen mot en förnybar framtid i Kroatien och Serbien

Ett EU-finansierat projekt för förnybar energi hjälper till att bygga broar på Balkan – och samtidigt spara pengar. Tack vare R-Sol-E solenergiinitiativet arbetar två kroatiska städer och en stad i Serbien tillsammans för att skapa förnybar energi.

Energiförbrukningen i offentliga byggnader och infrastruktur minskar samtidigt som samarbetet mellan de två länderna ökar. Sammanlagt finns det fem solkraftverk i den kroatiska staden Belišće och ett i grannstaden Gorjani, alla belägna på offentliga byggnader. De producerar 200 000 kilowatt förnybar energi per år.

EU:s projekt för förnybar energi lyser upp vägen mot en förnybar framtid i Kroatien och Serbien

Zdenko Glasovac, rektor för Maslacak dagis, sa till Euronews: “Vi har registrerat förbrukningen av el och vatten sedan januari. Räkningarna visar att vi har gjort besparingar i el, gas och vatten.”

Staden Novi Sad i Serbien deltar i samma program och de tre kommunala myndigheterna delar information om sin energiförbrukning och besparingar.

Ljerka Vuckovic, R-Sol-E projektledare för Kroatien, sa: “Oavsett om det är inom området för förnybar energiskydd eller miljön eller kanske att förbättra vårt turismerbjudande, finns det alltid en gemensam grund.

“Och jag tror att de här programmen, som handlar om gränsöverskridande samarbete, gör att vi kan hitta gemensamma ämnen som vi kan bygga broar över. Så inte för att gå tillbaka, utan för att se framåt.”

Den totala budgeten för projektet är drygt €1 miljon, varav €858 000 kommer från EU. Resultatet: en energibesparing på mer än 60 %, vilket innebär en besparing på €30 000 per år för de tre deltagande myndigheterna.

I Novi Sad har projektet gjort det möjligt att uppgradera gatubelysningen för att göra nätet mer effektivt. Stadens energiräkning har sänkts med 80 %, delvis tack vare gatubelysningen som nu drivs av solpaneler.

Projektet var inspirerat av vad som har gjorts i andra europeiska städer som Gussing och Graz i Österrike.

Gatubelysningen är utrustad med sensorer: de tänds så fort någon närmar sig och släcks när personen går.

Varje lyktstolpe har också ett identifikationsnummer. Om det finns potentiella problem – som en trasig lampa – kan stadens myndigheter meddelas online och reagera snabbt.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.