Så fungerar ett solcellsbatteri

Rent funktionellt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Solcellerna genererar solel som går ut till elnätet om du inte använder elen vid samma tillfälle och du får betalt för den solel du säljer. Med ett batteri lagrar du istället elöverskottet för att använda solelen när du behöver den.

Batteritekniken utvecklas snabbt

Med ett solcellsbatteri kan man lagra elöverskottet effektivt för att kunna användas vid tillfällen då solen inte skiner. Tekniken har dock utvecklats snabbt de senaste åren, vilket bland annat resulterat i smarta solcellsbatterier som kan optimeras via en mobilapp.

Många kunder som investerar i batteri gör det främst av två anledningar: de drivs av den senaste tekniken och de vill ta vara på den solel de själva inte använder. Med nuvarande bidrag är det lönsamt med batteri. Dessutom kan man använda batteriet på ännu smartare sätt genom en app. T ex, E.ON har appen E.ON.

Ett normalstort batteri för en villa kan lagra 4-9 kWh, och det räcker för att täcka energiförbrukningen under kvällen och natten för ett normalhushåll. Det innebär att trots att solen gått ner så har man alltså möjlighet att förse sin villa med grön solel.

Om man producerar mer solel än vad batteriet rymmer, säljs det tillbaka till elnätet. Alltså, ingen solel till spillo.

▶︎ Batteripaket till solceller från E.ON

Batterier med styrsytem

Majoriteten av solcellsbatterier har en kombination av batterier och styrsystem integrerade i samma produkt. Styrsystemen övervakar hälsan och säkerheten av batteriet och hanterar laddning och urladdning.

Mer avancerade styrsystem kan lära sig dina vanor för elanvändning och optimera driften av batteriet baserat på vädret och användas för att balansera förbrukningen mellan fastighetens faser.

Hur länger håller ett batteri?

De flesta batterier kommer med 10-års garanti, med vissa förväntade kapacitetsreduktioner, att jämföra med produktionsgarantier på cirka 15 år för solceller och 5 år för de flesta växelriktare.

Skattereduktion för grön teknik

Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete

  • ◾️ 15% för solceller
  • ◾️ 50% för batteri

Dock upp till 50 000 kr per år.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.