Akademiska Hus installerar fler solceller

Akademiska Hus, en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning, fortsätter sin satsning på solenergi genom att utvidga solcellsinstallationerna vid Campus Örebro. Denna ambitiösa satsning är en del av deras övergripande strategi för att minska klimatpåverkan och främja hållbar utveckling inom utbildningssektorn.

Vid Universitetsbiblioteket har en ny solcellsanläggning precis driftsatts med en imponerande produktionskapacitet på över 230 000 kWh/år. Med en total yta på 5 600 m2 täcks nu bibliotekets tak av solpaneler, vilket har varit möjligt tack vare en investering på 14 miljoner kronor. Denna satsning kommer att bidra till att öka produktionen av förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen.

Det överskott av förnybar energi som genereras av solcellsanläggningarna på Campus Örebro är en viktig del av initiativet. Genom att ansluta anläggningarna till det lokala elnätet kan överskottet av solenergi distribueras till områdets bostäder och företag. Detta minskar behovet av konventionell energiproduktion och främjar en övergång till en mer hållbar energimix.

Energieffektivisering

Akademiska Hus tar även en ledande roll när det gäller att driva mot klimatneutralitet. Genom att fokusera på energieffektivisering, användning av förnybar energi och hållbara byggmaterial strävar de efter att minska den totala klimatpåverkan från sina fastigheter. Deras engagemang och ledarskap inspirerar inte bara andra aktörer inom fastighetsbranschen, utan har även en positiv inverkan på studenterna och forskarna vid Campus Örebro.

För att uppnå sina hållbarhetsmål samarbetar Akademiska Hus med olika intressenter, inklusive universitetet och lokala energibolag. Genom partnerskap och kunskapsutbyte kan de gemensamt främja innovation och utveckling av nya lösningar inom solenergi och hållbar stadsplanering.

Den utvidgade solcellsatsningen vid Campus Örebro är en tydlig manifestation av Akademiska Hus vision att vara en föregångare inom hållbar fastighetsförvaltning. Genom att investera i solenergi och minska klimatpåverkan tar de konkreta steg mot en mer hållbar framtid. Deras arbete är inte bara viktigt för att möta dagens energiutmaningar, utan också för att skapa en hållbar miljö för kommande generationer.

Genom att utnyttja solens outtömliga energiresurser och använda solcellsteknik kan Akademiska Hus påverka positivt både lokalt och globalt.