Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Den första solcellsanläggningen på 100 MW i Kina började fungera. Anläggningen täcker ett fält på 7,8 kvadratkilometer med ett värme-absorberande torn som reser sig 260 meter upp i luften.

Kinas första solkraftverk på 100 MW togs i drift i staden Dunhuang i nordvästra Kinas Gansu-provins. Anläggningen kan generera upp till 390 miljoner kWh el per år.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.