Heltäckande soltak eller traditionella solpaneler?

Att sätta solcellerna ovanpå villataket har blivit allt vanligare i Sverige. Men för den som vill ha ett heltäckande och stilrent soltak så finns takintegrerade solpanelerna. Integrerade solpaneler, vad är det egentligen?

Heltäckande soltak ersätter ofta de vanliga byggnadsmaterialen, till exempel ytterskikt på tak och fasader, och är solceller som integreras i byggnader, designmässigt och materialmässigt.

Vad är skillnaden på heltäckande soltak och traditionella solpaneler?

Största skillnaden är att de byggnadsintegrerade solpanelerna (heltäckande soltak) blir konstruktions- och designmässigt en del av huset. De traditionella solpanelerna monteras utanpå hustaket, det blir alltså en påbyggnad.

Varför ska man välja heltäckande soltak?

Två anledningar till varför välja byggnadsintegrerade solpaneler framför traditionella är framförallt

  • ◼︎ att huset får ett högre designvärde, eftersom anläggningen blir en naturlig del av huset.
  • ◼︎ att du får en kostnadsbesparing, eftersom en del av husets traditionella konstruktion inte längre behövs, till exempel takpannorna.

Ett bra tillfälle att fundera på ett heltäckande soltak är när man bygger nytt hus eller ska lägga om taket på sitt befintliga hus.

▶︎ Ny studie visar att solceller ökar värdet på ditt hus

Är det någon skillnad i effekt jämfört med traditionella paneler?

Beroende på utseende och prestanda så finns det olika byggnadsintegrerade solcellssystem på den globala marknaden idag. Solcellssystemet som Vattenfall erbjuder har hög effekt per kvadratmeter jämfört med många andra alternativ. Hög effekt per kvadratmeter är viktigt då takets totala effekt avgör mängden av solel som solcellsanläggningen kommer kunna producera.

Kommer alla välja integrerat framöver?

Behovet av både byggnadsintegrerade solcellsanläggningar och traditionella solcellsanläggningar kommer finnas kvar framöver.

Båda varianterna har sina fördelar. Det naturliga valet blir då välja en byggnadsintegrerade solcellsanläggning. Eftersom solenergi är en av framtidens primära energikällor kommer en solcellsanläggning blir mer och mer standard i nybyggda fastigheter. Det kommer därför vara fördelaktigt att redan i designfasen bygga in solceller. 

Byggnadsintegrerade solceller ger, förutom ett estetiskt lyft, också kostnadsbesparingar vid till exempel omläggning av hustak. Det är helt enkelt ett nytt tak som kommer betala sig självt.

Tips till husägare som funderar på solceller

Investeringen i en solcellsanläggning har många fördelar. Det är en insats i att göra Sveriges, men också en insats att förbättra villaägarens ekonomi. Med en solcellsanläggning minskar husägaren sina elkostnader och säkrat en del av din elförsörjning över en lång tid framåt.

▶︎ Att tänka på vid köp och installation av solceller

Taggar: