Backup-lösning för strömavbrott

En backup-lösning för solcellsbatterier gör att du slipp oroa dig vid elbortfall. Skulle elen försvinna kopplar backup-lösningen automatiskt bort din solcellsanläggning från elnätet och tryggar elförsörjningen till några av hemmets viktigaste funktioner (bredband, kyl och frys och lampor).​

  • ◼︎ Slipp oroa dig vid strömavbrott​
  • ◼︎ Backup-lösningen kopplas automatiskt på vid strömavbrott
  • ◼︎ Trygga elförsörjningen till hemmets viktigaste funktioner​

En backup-lösning av

En backup-lösning består av

  • ◼︎ en backupcentral för fem 10 A-säkringar
  • ◼︎ en extra modul till ditt solcellsbatteri

Den extra modulen är till för att säkra att det alltid finns reservkraft att använda vid elavbrott, även om strömavbrottet skulle inträffa på morgonen när mycket av solcellsbatteriet har laddats ur under natten.

Du kan själv bestämma hur mycket av solcellsbatteriets lagringsutrymme du vill avsätta för backup-lösningen.

Så här fungerar backup-lösningen

Backupcentralen monteras bredvid din elcentral. De säkringar som du vill ska fungera vid elavbrott plockas ur elcentralen och installeras istället i backupcentralen. Därefter kopplas backupcentralen till solcellssystemets växelriktare.

Vid strömbortfall ser växelriktaren till att solcellsanläggningen kopplas bort från elnätet och att batteriet försörjer backupcentralens säkringar med el.

Så länge räcker solcellsbatteriet vid elavbrott

Hur länge backup-lösningen räcker beror på vilka viktiga hushållsfunktioner du kopplar till den. Värme och varmvattenberedare drar stora mängder el och bör inte kopplas till backup-lösningen. Annars skulle dessa snabbt tömma solcellsbatteriet.

Här är några exempel på funktioner som ett solcellsbatteri kan driva i upp till två dygn

  • ◼︎ kyl, frys och några köksapparater
  • ◼︎ bredband och WiFi
  • ◼︎ TV, laptop- och mobilladdare

Om ingen är hemma när elavbrottet inträffar kan apparaterna ovan drivas i upp till nio dygn.

Backup-lösningen håller även igång din solcellsanläggning. Det innebär att när solen skiner under elavbrott så laddar solcellerna solcellsbatteriet igen, och därmed kan dina viktiga hushållsfunktioner fortsätta drivas ännu längre.

Så mycket kostar backup-lösningen

En normalstor backup-lösning har alltså en backupcentral med fem säkringar en extra batterimodul och installationsarbetet. Den kostar ca 20 000 kr med skattereduktion för grön teknik (ca 40 000 kr utan skattereduktion).

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Så här beställer du en backup-lösning

Börja med att räkna på ditt hustak och gör en intresseanmälan för solceller. Därefter får du ett offertunderlag som du fyller i och skickar till din solcellsinstallatör. Innan installatören tar fram din offert ringer dem dig och stämmer av de sista detaljerna. Berätta att du är intresserad av solcellsbatteri och backup-lösning. Din solcellsinstallatör hjälper vi dig att ta fram en batterilösning som passar dig.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.