Vad är en växelriktare?

Läs också: Vad kostar bytet av en växelriktare?
Läs också: Energimyndighetens test av växelriktare
Läs också: Solcellspaket

Utan att bli alltför tekniskt så är en växelriktare en viktig komponent i en installation av solceller. Den som omvandlar likströmmen (DC) som produceras av dina solpaneler till färdig att använda växelström (AC) för att driva ditt hem.

De flesta växelriktare har vanligtvis en konverteringseffektivitet mellan 93 % och 96 %. Det finns dock vissa nyare modeller som har effektivitetsklasser i intervallet 97% och 99%. Eftersom dessa växelriktare är mer effektiva när det gäller att omvandla energi, är kostnaderna för solcellsinverterare för dessa växelriktare betydligt högre jämfört med mindre effektiva på marknaden.

Efter kostnaderna för själva solpanelerna utgör kostnaden för växelriktare en av de största kostnaderna i ett givet solpanelsystem. Det finns i dag tre olika typer av växelriktare

  • ◼︎ mikroväxelriktare
  • ◼︎ strängväxelriktare
  • ◼︎ kombination som kallas för ”optimerat system”

Historiskt har man mest använt sig av strängväxelriktare, vilket fortfarande är det vanligaste på marknaden. Principen är att man kopplar ihop solcellspaneler i strängar. Likström skickas sedan ned till växelriktaren som omvandlar till växelström som vi kan använda i vårt elsystem.

Även om allmänna reparationer och byten av växelriktare inte behöver göras av den ursprungliga installatören, rekommenderas det att du dubbelkollar ditt ursprungliga avtal för att se om anlitande av en annan installatör kan påverka din garanti.

Mikroväxelriktare ökar flexibiliteten

En av de testade växelriktarna är en mikroväxelriktare. Då sitter det en växelriktare på varje solcellsmodul. Detta gör det enklare att bygga ut ditt solcellssystem allt efter dina önskemål och behov.

Med mikroväxelriktare minskar risken att skuggning av en enda solcellsmodul stör hela solcellssystemet som det kan göra när du har en central växelriktare. Nackdelen är att med mikroväxelriktarna blir det fler anslutningar som sitter jämförelsevis oskyddade på taket. Mikroväxelriktare är än så länge relativt ny teknik.

Vad är en strängväxelriktare?

Strängväxelriktare är det billigare alternativet jämfört med mikroväxelriktare och används alltmer i Sverige de senaste åren.

Strängväxelriktare

Strängväxelriktare

Anledningen till att kostnaden för växelriktare är billigare när det kommer till strängväxelriktare är att denna typ av växelriktare tar sin energi från en kedja av solpaneler som kallas “sträng”. Prestandan för denna så kallade “sträng” styrs av prestandan hos den svagaste panelen i den.

Så om det ens finns en skuggad panel på en sträng av 14 paneler som tar emot en mindre än idealisk mängd solenergi, skulle alla andra medföljande paneler drabbas av samma ekvivalenta effektförlust, vilket i sin tur skulle minska kollektivt framförande av hela strängen.

De flesta strängväxelriktare kommer med en 5- till 10-års garanti. Med tanke på att de flesta solpaneler kommer med 25 års garanti är det självklart att du någon gång måste byta ut dina växelriktare.

Den genomsnittliga kostnaden för växelriktare för en strängväxelriktare varierar vanligtvis från 5000 kr till 15 000 kr. Din installatör kan ge dig mer information om vilken växelriktare som bäst passar dina behov och vilka de använder oftast.

Ett optimerat system – en blandning mellan ett strängsystem och mikroväxelriktare

Ett optimerat system är en blandning mellan ett strängsystem och ett system med mikroväxelriktare. Bakom varje panel sätter man, i stället för hela växelriktaren, bara den del som optimerar systemet, så kallade MPPT. Den producerade strömmen går sedan ner till en central växelriktare där likströmmen omvandlas till växelström.

Med ett optimerat system får man säkerheten och flexibiliteten som hos mikroväxelriktarna samtidigt som man får ett lägre pris och en enklare installation och service.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.