Därför är solceller bra för miljön?

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna producerar el bidrar de istället till flera miljöfördelar.

Sverige redan kommit långt och 99 % av vår energi är fossilfri. Men eftersom vi har en global energimarknad är det viktigt för klimatet att vi inte nöjer oss. Solceller på hustaken tas ofta upp som ett bra miljövänligt alternativ trots att det genereras utsläpp vid tillverkningen av solceller. Vi reder ut här hur det hänger ihop.

▶︎ 5 fördelar med solenergi

Produktion av solceller har en påverkan på miljön

Ett fossilfritt alternativ som lyfts fram är solceller, och det görs stora satsningar på att öka den svenska marknaden med exempelvis investeringsstöd från staten. Men hur bra är egentligen ett solpanelerna som installeras på hustaken? Är solceller verkligen ett miljösmart alternativ?

All energiproduktion har en påverkan på miljön på ett eller annat sätt, både när det kommer till utsläpp. När det gäller solceller så finns den största påverkan vid tillverkningen, i form av att du bryter mineraler och ett energibehov i själva produktionen. Eftersom produktionen ofta sker på platser där elen som används traditionellt sett innehåller mycket kol så finns det så klart utsläpp av koldioxid kopplat till den.

Lägre utsläpp än kol, olja och gas

Visste du att det bara tar tre år innan den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras? Och eftersom solceller inte ger några utsläpp när de väl sitter på taket och producerar el, och har en garanterad livslängd på 25-30 år, blir det alltså många år utan miljöpåverkan. Alltså, solcellerna betydligt lägre utsläpp än energialternativ som kol, olja och gas.

Men om Sverige redan har 99 % fossilfri el varför ska då vi lägga pengar på att installera solcellsanläggningar? Eftersom vi finns på en global elmarknad. Det betyder att Sverige exporterar el till andra länder, och ju mer solel som vi kan tillverka och sälja, desto mindre fossila bränslen blir det i systemen. Så oavsett var solcellerna har tillverkats så bidrar alltså även solel i Sverige till att minska utsläppen.

▶︎ Fördelar och nackdelar med att installera solcellsanläggning

 

Kategori: Solenergi
Taggar: