Producera egen el med en solcellsanläggning

Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på fossilfritt solenergi. Med egen solcellsanläggning minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en klimatsmart elproduktion. Säljer du ditt överskott av solel kan solcellsanläggningen bli en lönsam investering.

Bidra till ett mer hållbart samhälle med egen elproduktion

För många svenska företag är det en självklarhet att ha miljömål. Många företag anser att hållbarhet är en förutsättning för att göra affärer, och med egen elproduktion visar du att ditt företag bidrar till ett mer hållbart samhälle. Med solpaneler på taket syns det att du dagligen gör skillnad.

Med fossilfri elproduktion kan ditt företag bidra till att Sverige uppnår sina klimatmål och även bli ett föredöme för andra företag. Egen elproduktion ger konkreta miljöresultat som kan visas i hållbarhetsredovisningen och användas i kommunikation och marknadsföring.

Egen elproduktion minskar företagets kostnader

Med egen elproduktion minskar du utgifterna för energi, samtidigt som ditt företag ökar intäkterna. Att kunna kommunicera lägre priser på grund av miljöhänsyn är dessutom en klar konkurrensfördel.

Förutom minskade energikostnader finns det fyra sätt att tjäna pengar på egen elproduktion:

1️⃣ Ersättning för nätnytta

Din elproduktion avlastar elnätet, och du får därför ersättning av ditt elnätsbolag för nätnytta. Nätnytta innebär att de får minskade kostnader för överföring av el i deras nät tack vare din elproduktion.

Vad är nätnytta? Nätnytta uppstår när en mikroproducent matar in överskottsel till elnätet. När du säljer solel till dina grannar minskar överföringskostnader och elförluster för ditt elnätsföretag. Som mikroproducent av el har du därför rätt att få ersättning av ditt elnätsföretag för varje inmatad kWh.

Hur stor ersättningen blir beror på vilket elnätsbolag du har och i vilket område du bor. Kontakta ditt elnätsbolag för att få exakta priser för ersättningen.

2️⃣ Ersättning för såld förnybar el

Den förnybara solel ni inte själva använder kan ni sälja till elnätsföretaget. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa er el blir er nuvarande elhandlare enligt lagen mottagningsplikt. Vill ni ha ersättning, kontakta oss för att teckna ett produktionsavtal.

Vad säger mottagningsplikt lagen? Den elhandlare du köper el av har mottagningsplikt för din överproduktion tills du tecknar ett avtal för överskottsproduktionen med en elhandlare. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som du vill sälja ditt överskottsel till. Väljer du inte själv och har en säkringsstorlek på max 100 A kommer det elhandelsföretag du köper el av att ta emot ditt överskottsel. Det måste de göra enligt lag, vilket kallas mottagningsplikt.

3️⃣ Elcertifikat

För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri el kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av tillgång och efterfrågan.

4️⃣ Solceller

Sedan 1 juli 2021 gäller följande gällande undantag från energiskatt:

  • ◼︎ Producenter med små solcellsanläggningar som tillsammans producerar mindre än 500 kW behöver inte betala energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.
  • ◼︎ Producenter med små solcellsanläggningar som tillsammans producerar mer än 500 kW kan göra ett avdrag och på så sätt inte betala någon energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen som understiger 500 kW.
  • ◼︎ Producenter med en solcellsanläggning som producerar mer än 500 kW betalar den vanliga energiskatten för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.

Ursprungsgarantier

Som elproducent kan ni ansöka om ursprungsgarantier från staten, som ni sedan kan sälja vidare på en öppen marknad.

Vad är ursprungsgarantier? Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer ifrån. Syftet med ursprungsgarantier är att göra ursprungsmärkning av el tillförlitlig. Ursprungsgarantierna är elektroniska handlingar som utfärdas för alla typer av elproduktion.

 

 

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.