Solenergi är billig, snabb och oändligt tillgänglig, varför använder vi inte mer av den?

Dr Harald Överholm är grundare och VD för Alight, en av EU:s ledande företagssolelleverantörer. Han är också tidigare medlem i Internationella energibyråns PVPS-arbetsgrupp för affärsmodeller för solenergi. Här ger han oss sin syn på varför han tror att solenergi är den bästa förnybara energikällan vi har till vårt förfogande.

Det är tydligt att energiomställningen är på gång och går i en positiv bana.

Vår framtid kommer att drivas framåt av en nästan 100-procentig blandning av sol- och vindenergi i kombination med batterilagring – med snabb ytterligare elektrifiering av transporter och värme också.

Jag kan med tillförsikt säga att denna vision är fullt genomförbar inom det kommande decenniet. Och vad mer är, denna framtid kommer att ha ett mycket lågt CO2-avtryck och inleda en ny era av energisäkerhet och oberoende.

En sak som är viktig att påpeka är att kortsiktiga kompromisser måste accepteras för att uppnå denna långsiktiga vision och slutpunkt.

Kärnkraft och väte är viktiga – men inte de bästa alternativen

För det första bör vi behålla befintliga kärnkraftverk tills de inte längre är nödvändiga, men låt oss inte heller tillåta kärnkraftsindustrin att få kraftkällan ommärkt som förnybar, motståndskraftig eller grön, det är det inte – så låt oss inte lura oss själva.

Kärnkraft bär miljö- och säkerhetsrisker och uppmuntrar till ett farligt beroende av en handfull centraliserade kraftverk. En ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle vara en distraktion i den mån den skulle suga in resurser som krävs för att bygga vår förnybara energibaserade framtid, samtidigt som det inte ger ett tillförlitligt sätt att generera mer kraft inom någon relevant tidsram.

En liknande distraktion är väte. Det kommer att spela en nischroll under de kommande åren, till exempel vid produktion av gödningsmedel och komplexa industriella processer, men vi får inte missta väte som ett livskraftigt masskraftsalternativ.