Vad är solenergi?

 

Solen, vår strålande gigantiska stjärna, är inte bara en spektakulär syn på himlen, utan också en oersättlig energikälla som ständigt förser oss med sin kraft.  Solljuset som når jorden kan genom olika metoder omvandlas till användbar energi. Det fascinerande är att den solenergi som når jorden under en enda timme är mer en den globala engergikonsumtionen.

5 Fakta om solenergi

 • Solenergin är den billigaste energikällan, och teoretiskt kan solenergin inte ta slut.
 • Det finns solenergi som täcker alla våra energibehov.
 • Endast ca 2 % av jordens el är solel
 • I Sverige har vi goda förhållanden för att producera solel från solenergin.
 • Solljuset kan ge oss båda solel och värme.

Solenergi är en oändlig & förnyelsebar energikälla med låg miljömässiga effekter

Solenergi är en outtömlig energikälla som bygger på solens oändliga resurser som förser jorden ständigt med förnybar energi vilket räddar oss från klimatkriser . Tack vare kontinuerliga kärnreaktioner kan solen skicka dyrbar energi och livet på jorden kan fortsätta.

Det finns tillräckligt med solenergi för att förse hela världen med el

Solenergin spelar en allt viktigare roll i den globala elproduktionen och står för cirka 2% av den totala elproduktionen. Enligt International Renewable Energy Agency förväntas andelen solenergi fördubblas inom de närmaste fem åren. Två  timmar  av solstrålning  kan täcka jordens elförbrukning. Är det inte fantastiskt?

Vem upptäckte tekniken som lag grund för solceller?

Det var Alexandre Edmond Becquerel  fransk fysiker som för första gången observerade att vissa material kunde skapa en elektrisk ström bara genom att bli träffade av ljuset. I det här fantastiska   ögonblicket tog första steget mot vad vi kallar idag för solceller.   Den här briljanta experimentet avslöjades en dold möjlighet där materia  kunde bilda ström.  Året var 1839.

Solenergin är den renaste energikällan

Förutom föroreningar som kan uppstå under tillverkningsprocessen är solkraft en av de renaste och mest hållbara energikällorna i världen.

Solljuset omvandlas av solpaneler till solel.

 

Hur fungerar solceller?

Solljuset kan omvandlas producera till solel och till värmeenergi. Detta kan vi göra genom solpaneler som tillsammans med växelriktare bildar solel. Värmen kan man utvinna genom solfångare vilket man kan för att värma upp vatten.

Solenergi utvinns med hjälp av 3 tekniker

 1. Solceller: Omvandlar solinstrålning till solel.
 2. Solfångare: Omvandlar solens energi till värme.
 3. Termiska solkraftverk: Omvandlar solljus till el m.h.a. speglar.

Vad är en solcell?

En solcell kan omvandla solljus till likström som vi kan använda när den behandlas av en växelriktare. En solcell består till stor del av kisel och elektriska ledningar för att leda strömmen som bildas.

Vanliga frågor

Varför pratar så många om solenergin och solceller hela tiden?

Orsaken är att solenergin och solceller är bra båda för individen och för samhället. En privat person som investera i en solcells anläggning får bidrar från staten  och kan bli oberoende av de höga elpriserna och efter några  kan man får gratis el när återbetalningen är klar.

Solel är även lämplig på samhällsnivån. Samhället får billigare energi, slipper energiförluster som sker i samband med el transporten från vattenkraftverken och kan avhjälpa problemen med elöverföringen som ger mellan elområdena. Därtill har nästan en hel bransch utvecklas som är bra för samhällsekonomins.
Tänk bara på hur många småföretagare som jobbar med solcellsinstallationer. Utöver det är solenergin bra för klimatomställningen och minskar utsläpp av växthusgaserna.

Vilken är den snabbast växande energikällans?

Utvecklingen av solenergin har gått riktigt snabbt inom vissa länder. Den mest växande  energikällan är i världen

är Solenergin och förhoppningsvis kommer att forstättar i framtiden. Kina statar riktigt hårt på solenergin genom att producerar otrligt mycket solpalner och

utveckling av solellsparker. Inom Eu satsar Tysklan, Nederländerna och nyligen har även Polen hackat på.

I Svergi har man stimulerat solcellsinstallationer genom bidrag och genom att underlätta lagstiftningen.

Hur har återbetalningstiden för solcellsinsationer förändrats?

Återbetalningstiden för solcellsinstallationer har blivit kortare och skälen är många. De senaste åren har världsläget varit långt ifrån stabilt och det har lett till flera elprisrekord. Visserligen har de höga energipriserna har fått vissa fabriker att stänga vissa tider. Förutom detta har har det energikostnaderna och i synnerhet elpriset förkortat återbetalningstiden för installation av solceller. Alltfler  har upptäck det  fördelaktiga elpriserna med solceller.

För brukade man säga att hushåll tjänar in sin investering i solcellsanläggning efter 10 år.  Med dessa höga elpriser har tiden förkortats avsevärt.

Hur många solcellsinstallationer finns det i dag?

I början av 2023 fanns det ca 150 000 solcellsanläggningar. Enbart det senaste året har 55 000 solcellsinstallationer gjort.

Finns det faktorer som påverkar solceller?

Visserligen finns det flera faktorer som kan påverka solceller och hur mycket solel som kan producerar. Dock finns det en faktor som är dominerande. Solinstrålningen påverkar direkt produktionen av solel. Ju mer solstrålning desto större blir solelproduktionen.

Solelproduktion påverkas även av:
 1. Instrålningsvinkel och lutning
 2. Temperatur – värme och kyla
 3. Solcellstyp – teknologi
 4. Väderstreck – riktning
 5. Väder – nederbörd, snö
 6. Underhåll av solcellsanläggningar

 

Elproduktion per kvadratmeter (m2)?

Generellt sett producerar solceller 150–220 kWh per kvadratmeter (m2) och år. Om du har en normalstor solcellsanläggning på 50 kvm kommer din elproduktion att bli 7 500–12 000 kWh per år.

 

 

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.