Så mycket ökar en solcellsanläggning värdet på din bostad

Det har blivit både lättare och mer ekonomiskt att skaffa solceller. En solcellsanläggning på 9 kW kostar cirka 135 000 kr inklusive moms, installation och det gröna avdraget på 15 %. Men om man lägger 135 000 kr på en solcellsanläggning, vad händer då med villapriset? Priset borde ju öka, men hur mycket ökar villapriset egentligen när man installerar solceller?

Allt fler installerar solceller på sina tak. En viktig orsak är att en investering i solceller kan höja husets värde. Det är inte så konstigt med tanke på att de som är spekulanter på ens hus i framtiden kan få egenproducerad solel, och dessutom en intäkt i den överskottsproduktion som anläggningen genererar.

Precis som en investering i kök och badrum brukar ses som gynnsamt för värdet på huset, kan även investeringar i solceller bli en sådan om det har positiv effekt på driftkostnaden. Enligt en opinionsundersökning av Novus från 2018 kan 71 % av svenskarna tänka sig att betala mer för en bostad med solceller.

Villapriset ökar med omkring 14 %

Axel Bolin, som är en nationalekonom med miljöinriktning, har kommit fram till att en solcellsanläggning höjer husets värde med omkring 14 %. Så om du äger ett hus med ett värde på 2 miljoner kronor ligger värdeökningen på 280 000 kronor enligt Axel Bolins beräkningar.

Bolin menar även att han räknar med att en värdeökning på 40 000 kr per installerad kW gäller. Och eftersom solceller kostar cirka 12 500 kr / kW ska det vara lönsamt att investera i solceller.

National Renewable Energy Laboratory har utfört en studie där värdeökningen vid en nyinstallation av en solcellsanläggning kartlades. I studien pekar författarna på att prisökningen ligger på cirka 130 000 kr vid en nyinstallation av ett solcellssystem.

Är köpare beredda att betala mer för en solcellsanläggning?

Att köpa ett hus med ett solcellssystem är inte samma sak som att köpa ett hus med exempelvis en pool, som bara vissa köpare gillar. Då en solcellsanläggning medför att fastighetsägarens fasta kostnader minskar är nästan alla husspekulanter positivt inställda till att köpa ett hus med solceller.

Köparen tänker i regel: Med ett solcellssystem behöver jag inte lägga så mycket pengar på hushållsel och uppvärmning. Detta hus är därför en bra investering, som jag är beredd att betala mer för.

Tänk även på att kostnader för installation av solceller är avdragsgilla i deklarationen när du säljer bostaden.

Du sparar pengar med en solcellsanläggning

Utöver värdeökningen minskar du dina månatliga kostnader för el. Överskott av solel som du inte kan nyttja i din villa kan du sälja vidare till ett elbolag, vilket innebär att du även tjänar pengar på att skaffa solceller. Värdeökningen är förenklat en konsekvens av att köparen får lägre elkostnader.

Notera att du har rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, när du matar ut egenproducerad el på elnätet. Det medför att försäljningspriset för din solel är och förblir högt. Det är alltid politikerna som beslutar om vilken skattereduktion som gäller.

De kan när som helst besluta om att avveckla denna förmån, eller ändra de regler som gäller för skattereduktionen.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.