5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

Här är 5 viktig faktor att tänka på  när man planerar att skaffa en solcellslösning.

1. Solinstrålning

Solinstrålningen är oerhört viktig faktor som man behöver tänka på när man planerar att skaffa en solcellslösning. För att fatta ett välgrundat beslut blir solkartor faktiskt oundvikliga. Dessa Innehåller data om lämpliga tak för solcellsanläggningar och ger samtidigt en viktig indikation om ett tak eller en byggnad passar för uppgiften . Väldigt kort handlar kan nämnas att solkartor är ett hjälpmedel som visar på ett enkelt och tydligt sätt om ett potentiellt tak kan ta ta emot tillräckligt med solenergi. På det här sättet skaffas en uppfattning om solinstrålningen är tillräcklig för en lönsam och fantastisk solcellsinvestering.

Datan som man får från de olika solkartor tar hänsyn till ett taks storlek, lutning och väderstreck. Med andra ord solkartor är hjälpmedel och viktiga verktyg som hjälper oss att utföra oberoende research.

Energimyndigheten har i samarbete med olika kommuner och län tagit fram smarta solkkaror som är för det mesta interaktiva.

2. Skugga

Nu är det dags att slå hål på den myten att vi inte får tillräckligt med sol i Sverige. Tyskland rankas högt när det gäller installerade solceller och Danmark har sju gånger så fler per invånare jämfört med Sverige. Dessa stora skillnaden beror inte inte på solen och väcker flera frågor om orsaken. Vi kan lugnt säga atti i norra Tyskland och Danmark har vi lika mycket solinstrålning.

Vi har i Sverige tillräckligt med soltimmar. I planeringsstadiet behöver man ta reda om det finns skugga som kan påverka en ljusinstallation och under vilka tider på dygnet skuggan påverkar mest. En skugga som uppkommer på morgonen eller på kvällen har inte lika stor betydelse jämfört med en skugga som uppkommer mellan kl 10 – 16 på dygnen.

Föreställ dig att det blir lite molnigt under ett par timmar från kl 12- 14 det minskar elproduktionen mycket mer än om det blir molnigt från kl 17-19.

3. Energibehov

Det optimala när någon planerar att installera en solcellsanläggning är att energibehovet täcks av av solelen från solpanelerna.Det är ingen hemlighet att elen man köper kostar mer än elen som man matar ut på elnätet. Anledningarna är flera som vi kommer att ta upp i kommande artiklar. Ur ett ekonomiskt perspektiv är att återbetalningstiden blir kortaste om solelen används av själva producenten och lönsamhetskalkylen blir lyckad. Ju mer du själv kan använda av den el du producerar, desto mer lönsamt är det.

4. Premium komponenter

En solcellsanläggning ska byggas av premium högeffektiva solpaneler och växelriktare för att minska förluster som kan förekomma under produktionen. Förutom att produkter från kända leverantörer behöver minimalt underhåll så brukar det vara lätt att hitta information och hjälp på nätet. Det finns mycket att säga om kvalitet eftersom en solcellsinstallation är en viktig investering.

5. Årligt underhåll

För att slippa ovälkomna överraskningar behövs årliga kontroller. Du har mycket att vinna på att när du går en kort anpassad kurs.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.