Vilka olika typer av solpaneler finns det?

De solcellstyper som finns på den finska marknaden är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. Men det finns även mindre kända typer som takintegrerade solceller.

A) Monokristallina solceller

I dag dominerar monokristallina solceller solcellsmarknaden. De har hög verkningsgrad (15-22 procent) och deras svarta färg smälter in fint mot de flesta hustak.

B) Polykristallina solceller

Förr var även polykristallina solceller vanliga. De har en något lägre verkningsgrad än de monokristallina. Polykristallina solceller ger blåskimrande paneler vilka ofta monterades på en silverfärgad ram.

C) Tunnfilmsolceller

Det finns även tunna, böjbara tunnfilmsolceller. Dessa har en betydligt lägre verkningsgrad än både monokristallina och polykristallina solceller.

D) Takintegrerade solceller

Takintegrerade solceller fästs i fasaden istället ovanpå befintliga takpannor och ersätter alltså ett vanligt ytskikt som exempelvis takpannor.

Hur monteras solpaneler?

Solpanelerna monteras ovanpå taket med hjälp av bärskenor. Använder alltid takfästen som är godkända för just din taktyp.

Den optimala taklutningen är runt 40-45 grader, men de flesta villatak lämpar sig för solceller. Är ditt tak platt eller bara har några få graders lutning kan du välja att vinkla upp solpanelerna med speciella montagesystem.

Vad betyder solpanelernas olika garantier?

Solpanelerna har en produktgaranti på 12 år och en effektgaranti på 25 år. Det innebär att solpanelerna ska hålla i upp till 12 år och att deras effekt ligger på minst 80% efter 25 år. Solpanelers beräknade livslängd är dock mycket längre än så, troligtvis är den över 20 år.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.