Fördelar och nackdelar med att installera solcellsanläggning

Trots att solpaneler är en förnyelsebar källa och själva solelproduktionen i sig inte bidrar till utsläpp finns fördelar och nackdelar. Den största nackdelen som det debatteras om är att tillverkningen och transporten av själva solcellerna bidrar till utsläpp som påverkar klimatet negativt.

Fördelar med en solcellsanläggning

De flesta solcellsanläggningar blir över tid lönsamma. Med en livslängd på 30 år är solceller en långsiktig investering.

  • ◼︎ Solceller gör att din förbrukning av köpt el minskar.
  • ◼︎ Solceller gör att belastningen på miljön blir mycket låg.
  • ◼︎ Solceller är en lönsam investering.
  • ◼︎ Solceller ökar husets värde.

Nackdelar med en solcellsanläggning

  • ◼︎ Solceller har en hög kostnad initialt. Räkna med att en solcellsanläggning kostar från 100 000 kr.
  • ◼︎ Solceller är platskrävande. Sitter solcellspanelen på hustaket finns också risker med vattenläckage.
  • ◼︎ Solceller är beroende av vädret. Solelproduktion kan påverkas av dåligt väder.
  • ◼︎ Hållbarhet genom hela processen. Med en växande marknad är det svårt att veta hur solcellspaneler har tillverkats.