Energimyndighetens test av växelriktare

Läs också: Vad är en växelriktare?
Läs också: Solcellspaket
Läs också: Vad är solceller och hur bildas solel?

Växelriktare är en central enhet, och är solcellssystemets hjärta. Växelriktarna generellt är effektiva och producerar el av bra kvalitet. Verkningsgraden är mellan 93 och 95 % och sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under 10 %.

När många tänker solceller, så ser de kanske de svarta eller blå solcellsmodulerna framför sig, växelriktaren hamnar ofta i skymundan. Energimyndigheten har testat växelriktare till solcellsmoduler för att se hur effektiva de är och hur bra kvalitet på el de klarar att producera.

I testet ingår växelriktare i tre olika storlekar: 3 kW, 5 kW och 10 kW. I testet finns även en mikroväxelriktare som monteras direkt på solcellsmodulen. I testet ingår både växelriktare för en fas och tre faser. Urvalet har Energimyndigheten gjort för att få så stor bredd som möjligt.

Ta reda på vilken växelriktare ingår i solcellssystemet du tänker köpa

Växelriktaren är solcellssystemets hjärta och det är viktigt att du som konsument tar reda på vilken växelriktare som ingår i solcellssystemet som du tänker köpa. Det finns färdiga solcellspaket med solcellsmoduler och växelriktare, men det är också vanligt att det är upp till solcellsinstallatören att välja en lämplig växelriktare för ditt system. Några tillverkare erbjuder olika växelriktare till de solcellsmoduler som de säljer, då är det bra att jämföra de olika alternativen.

Växelriktaren har två viktiga uppgifter

Växelriktaren har två viktiga uppgifter i ett solcellssystem

1️⃣ Att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström. Vid denna omvandling blir det alltid förluster, så ju effektivare växelriktaren är desto mer el kan ditt solcellssystem producera.

2️⃣ Att belasta solcellsmodulerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning.

Dessutom måste den producerade elen ha god kvalitet. Du kan ha solcellsmoduler som presterar dåligt p g a växelriktarens kvalitet eller att växelriktaren inte matchar solcellsmodulerna ordentligt. Resultatet blir att du inte får så mycket el och att elen är av sämre kvalitet.

Verkningsgrad på 93 till 95 %

I testet har Energimyndigheten mätt upp växelriktarnas verkningsgrad. Generellt är den bra och det är bara små skillnader mellan de växelriktarna som ingick i testet – från 93 % till 95 %. Verkningsgraden har mätts upp vid tre olika spänningar.

Om man jämför Energimyndigheten resultat med tillverkarens egna uppgifter så är den verkningsgrad Energimyndigheten mätt upp i samtliga fall lägre än vad tillverkarna uppger. Tillverkarna anger en verkningsgrad från 95 till 98 %. Till viss del kan skillnaderna förklaras med att några av växelriktarna som har flera driftsoptimerare av praktiska skäl bara har testats med en av dessa, och då kan verkningsgraden bli lägre. Oftast används de flesta av optimerarna och då kan växelriktarens verkningsgrad bli högre än den Energimyndigheten mätt upp i testet.

När du jämför tillverkarnas egna uppgifter om växelriktarens verkningsgrad är det bra att känna till att verkningsgraden mäts upp vid tre olika spänningar från solcellsmodulerna, men det finns inte något krav på vid vilken spänning tillverkarna ska ange verkningsgraden. De flesta tillverkare väljer troligen det mest fördelaktiga alternativet för sin växelriktare.

Växelriktarna har en eller flera optimerare som styr systemet

Växelriktarna styrs av en eller flera optimerare. Energimyndigheten test visar att optimerarna på växelriktarna fungerar bra. Optimeraren testas både vid olika solinstrålning som ska motsvara naturliga variationer över dygnet eller året och med snabbt växlande solinstrålning så att optimerarna reagerar när solen går i moln.

Flera optimerare innebär större flexibilitet vid inkoppling av flera solcellsmoduler för då kan olika grupper av solcellsmoduler optimeras separat för att få ut mesta möjliga av solcellssystemet. Tillverkarna använder ibland den engelska förkortningen för dessa optimerare som är MPPT (Maximum Power Point Tracker). Det handlar om att spåra upp den maximala effekten för hela systemet.

Fördelen med fler optimerare

Fördelen med flera optimerare är att man har möjlighet att styra olika grupper av solcellsmoduler, oberoende av varandra. Därför har du mest nytta av flera optimerare när delar av solcellsanläggningen är i skugga eller om solcellsmodulerna är monterade i olika väderstreck, så att alla solcellsmoduler inte får lika mycket sol samtidigt.

Växelriktarna klarar att producera el av bra kvalitet

Ett sätt att mäta kvaliteten på elen är att se hur mycket strömstörningar (övertoner) som finns. Ju fler övertoner, med frekvenser över 50 Hz, desto sämre solelkvalitet.

Sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under 10 %. Strömstörningar räknas i procent, ju lägre siffra desto bättre solelkvalitet. Två av de testade växelriktarna har något högre strömstörningar, 17 och 28 %. Erfarenheten säger att strömstörningar under 20 % är godtagbart.

Växelriktaren avgör solcellssystemets maxstorlek

Hur stor växelriktare du har påverkar hur stort solcellssystem du kan ha. Om du väjer en växelriktare på 3 kW och du sedan kommer på att du vill ha fler solcellsmoduler så kan du inte bara bygga på utan att först kontrollera att växelriktaren klarar detta. Alternativt får du byta till en större växelriktare.

Växelriktare finns i olika storlekar och dimensioneras efter solcellernas sammanlagda effekt. Solcellsexperter ser till så att växelriktaren passar just din solcellslösning, och är med dig både före, efter och under installationen. Har du ett solcellssystem med en central växelriktare så placerar du den inne i huset.

Mikroväxelriktare ökar flexibiliteten

En av de testade växelriktarna är en mikroväxelriktare. Då sitter det en växelriktare på varje solcellsmodul. Detta gör det enklare att bygga ut ditt solcellssystem allt efter dina önskemål och behov.

Med mikroväxelriktare minskar risken att skuggning av en enda solcellsmodul stör hela solcellssystemet som det kan göra när du har en central växelriktare. Nackdelen är att med mikroväxelriktarna blir det fler anslutningar som sitter jämförelsevis oskyddade på taket. Mikroväxelriktare är än så länge relativt ny teknik.

Hur lång livstid har växelriktaren?

En växelriktares livslängd når inte riktigt upp till solcellspanelernas som beräknas till minst 30 år. Men det är stor skillnad på de olika växelriktarna som finns på marknaden, och det kan skilja upp till 10 år i livslängd. I de flesta solcellspaket ingår det växelriktare som har en effektgaranti på 20 – 25 år.