Hur mycket kostar ett byte av en växelriktare?

Läs också: Hur fungerar en växelriktare?
Läs också: Vad är en växelriktare?
Läs också: Solcellspaket?

Mikroväxelriktare är ett system som är uppbyggt med en liten växelriktare för varje panel. Växelriktarna sätts under varje panel och styra endast den panelen. Detta ger ett system med hög flexibilitet, säkerhet och mindre förluster vid t.ex. skuggning. Kostnaden blir dock betydligt högre samt att all elektronik sitter upp på taket.

Kostnaderna för utbyte av växelriktare varierar avsevärt från en växelriktare till en annan. Generellt sett kan kostnaden för att byta ut en växelriktare variera allt från 5000 kr till 20 000 kr, beroende på vilken växelriktare som dina solpaneler körs på och vilken typ du väljer att gå med.

Detta beror på att ersättningskostnaderna för växelriktare beror på en rad faktorer

  • ◼︎ den potentiella uteffekten av en växelriktare
  • ◼︎ växelriktaren konverteringseffektivitet
  • ◼︎ vilken typ av solpanelsomriktare det är

Till exempel tenderar ersättningskostnaderna för växelriktare att vara högre för mikroväxelriktare än för strängväxelriktare.

Strängväxelriktare

Om du är osäker på vilken typ av solenergiomriktare du har för närvarande, kontakta din ursprungliga installatör för att få mer information om ditt solcellssystem, eller helt enkelt ta en titt på ditt avtalsavtal.

Vad är en mikroväxelriktare?

En mikroväxelriktare, eller engelskans “micro inverter”, fungerar som en optimerare fast med tillägget att den också omvandlar likströmmen till växelström direkt på panelen. Att investera i flera separata mikroväxelriktare är därför även ett substitut till att ha en central strängväxelriktare. Ett system med mikroväxelriktare på varje panel innebär att anläggningen får betydligt fler komponenter, vilket på sikt ofta leder till mer underhåll.
 

Hur mycket kostar mikroväxelriktare?

Mikroväxelriktare används oftast på mindre stränger och är i huvudsak små växelriktare som är direkt monterade bakom individuella solpaneler. Med andra ord omvandlar dessa växelriktare DC-utgången från varje panel vid själva källan för energiskapande.

Anledningen till att mikroväxelriktare kostar mer är helt enkelt att de löser många av problemen i samband med strängväxelriktare. Deras modulsystem, till exempel, erbjuder inte bara en platsbesparande fördel, utan de säkerställer också att en felaktig panel inte påverkar produktiviteten hos en hel rad solpaneler.

Den genomsnittliga ersättningskostnaden för växelriktare för en mikroväxelriktare varierar vanligtvis från 200 kr per enhet till 1000 kr per enhet. Med tanke på att det genomsnittliga solcellssystemet i Sverige består av 14 paneler, betyder detta att en total ombyggnad kan leda till investeringskostnader på uppemot 25 000 kr – vilket inkluderar kostnaden för installationselement, såsom ledningar.

Men utbyteskostnaderna för växelriktare för mikroväxelriktare är inte bara högre, den här typen av växelriktare tenderar också att vara något mer tidskrävande och svårare att installera och byta ut än strängväxelriktare. Med detta sagt, eftersom mikroväxelriktare hanterar mycket lägre inspänningsmängder än sina billigare motsvarigheter, håller de betydligt längre: ibland upp till 25 år.