Så säljer du ditt överskott av solel

Mellan april och augusti (alltså, under den ljusa svenska vår och sommaren) är produktionen av solel som högst samtidigt som du antagligen använder mindre el än under resten av året. Överskottet av solel från solpanelerna kan du sälja till ditt elbolag och få avdrag på din elräkning eller lagra i batterier. För att få så mycket betalt som möjligt för den solel du producerar lönar det sig att välja ett elbolag som betalar lite extra.

Vilka krav måste jag uppfylla för att få sälja mitt överskott av solel?

För att få betalt för den solel som du matar in på elnätet krävs att du har ett avtal med ditt elbolag. Det finns några krav som din solcellsanläggning måste uppfylla för att du ska kunna få ett abonnemang.

  • ◼︎  Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • ◼︎  Du framställer förnybar el
  • ◼︎  Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
  • ◼︎  Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • ◼︎  Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • ◼︎  Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

 

▶︎ Så här säljer du ditt överskott av solel

Hur mycket betalt får man för el från solpaneler?

Ersättningen för din inmatade el ligger på elbörsen Nord Pools timspotpris. Den genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nord Pool var 0,22 kr per kWh under 2020 i elområde SE3 (Stockholm). Det högsta månadspriset uppstod under september (0,35 kr per kWh) och det lägsta månadspriset under juli (0,09 kr per kWh).

Skattereduktion för solceller

För att få skattereduktion måste du också meddela din elnätsleverantör att du producerar fossilfritt solel. Du kan begära skattereduktion i din inkomstdeklaration som du lämnar in året efter det år som du söker skattereduktion för.

Som mikroproducent av förnybar solel har du rätt till en skattereduktion på 0.60 kr per kWh som du matar ut på nätet. Skattereduktionen gäller för högst så många kWh som du tar ut från nätet under ett år och maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar solcellsanläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.