Berlin visar vägen för klimatomställning

I Berlin har det blivit obligatoriskt att installera solpaneler på taken på nya byggnader.

Det bästa sättet att nå klimatmålen är genom lagstiftning. Sagt och gjort. Nu har man klubbat igenom ett lagförslag i den tyska huvudstaden och gjort det obligatoriskt att installera solpaneler på taken.

Målet är att 30% av taken ska ha solceller. Från och med 2023 blir det obligatoriskt att installeras solceller på nybyggnationer och på nyrenoverade tak. Målsättningen är att nå en kapacitet på 4,4 gigawatt som motsvarar 25% av Berlins elförbrukning. Senaten i har bestämt att målen ska nås så fort som möjligt.

Den här lagen kommer att medföra att att fler hus kommer att bli mer klimatneutrala och att folk kommer att lära sig mer om solpaneler och solenergin.

Berlin visar rätta miljömässiga ambitioner genom att fatta en sådan lag. Ett sådant lag kommer förhoppningsvis att leda till mindre koldioxidutsläpp. Den här lagen är ett tecken på att huvudstaden genom kraftfulla lagar håller täten och visar att klimatmålen kan bli verklighet. Helt klart Berlin visar de rätta ambitionerna.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.