Berlin visar vägen för klimatomställning

I Berlin har det blivit obligatoriskt att installera solpaneler på taken på nya byggnader.

Det bästa sättet att nå klimatmålen är genom lagstiftning. Sagt och gjort. Nu har man klubbat igenom ett lagförslag i den tyska huvudstaden och gjort det obligatoriskt att installera solpaneler på taken.

Målet är att 30% av taken ska ha solceller. Från och med 2023 blir det obligatoriskt att installeras solceller på nybyggnationer och på nyrenoverade tak. Målsättningen är att nå en kapacitet på 4,4 gigawatt som motsvarar 25% av Berlins elförbrukning. Senaten i har bestämt att målen ska nås så fort som möjligt.

Den här lagen kommer att medföra att att fler hus kommer att bli mer klimatneutrala och att folk kommer att lära sig mer om solpaneler och solenergin.

Berlin visar rätta miljömässiga ambitioner genom att fatta en sådan lag. Ett sådant lag kommer förhoppningsvis att leda till mindre koldioxidutsläpp. Den här lagen är ett tecken på att huvudstaden genom kraftfulla lagar håller täten och visar att klimatmålen kan bli verklighet. Helt klart Berlin visar de rätta ambitionerna.