Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Om du ska installera solceller kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 2021-01-01. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför solcellsinstallationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för

  • ◾️ Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • ◾️ Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Taggar: