Ursprungsmärkning av el

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger. Det är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh)

Systemet bygger på att elproducenter får ursprungsgarantier för sin producerade el, som sedan säljs på en öppen marknad med elproducenter och elleverantörer.

Som kund ska man få information om elursprunget

Alla elnätsbolag är skyldiga enligt lag att redovisa ursprunget för bolagets totala elförsäljning, om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten. Elnätsbolag ska även informera om miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Informationen om elens ursprung ska finnas tillgänglig och meddelas kunderna. Vanligtvis görs det genom information i samband med på bolagets webbplats, rekalm eller fakturering.

Ursprungsgarantier garanterar elens ursprung

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du får den el du köpt. Men med ursprungsgarantier kan vi se till att vi bara säljer så stor mängd förnybar el som har kommit in i nätet.

Syftet med ursprungsgarantier är att konsumenten enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Därigenom kan man enklare välja elavtal och bidra till en mer miljövänlig elproduktion i Sverige. Genom att välja om man vill köpa el från exempelvis enbart vindkraft påverkar man elbolagens inköp av el från en viss källa, och är med och driver utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige

▶︎ Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Så här fungerar ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar vilken energikälla elen kommer ifrån. För varje megawattimme producerad el får elproducenten en ursprungsgaranti från staten. Det är frivilligt att ansöka om ursprungsgarantier och certifikaten kan utfärdas för alla typer av elproduktion.

När man säljer el från till exempel vindkraft, måste vi ha ursprungsgarantier för vindkraft motsvarande den mängd man säljer. Om man inte har tillräckligt med ursprungsgarantier från egen produktion, måste man köpa ursprungsgarantier av andra elproducenter. När man sedan sålt elen måste man annullera ursprungsgarantierna. Genom att annullera ursprungsgarantierna för den sålda elen säkerställer elbolagen att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

Handel med ursprungsgarantier

Elproducenter kan sälja dessa garantier på en öppen marknad. Efterfrågan uppstår när elleverantörer vill sälja den typen av förnybar el som producenten producerar. Elleverantören köper då ursprungsgarantier motsvararande den mängd förnybar el som elleverantören vill sälja.

Försäljningen av ursprungsgarantier kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Det finns inget förutbestämt pris på utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. 

▶︎ Så här säljer du ditt överskott av solel

 

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.