Nu är det tid att investera i solceller

Allt fler villaägare i Skåne satsar på installera solceller. De senaste åren har priserna på solcellssystem sjunkit rejält, och från och med 2021 gör ett nytt skatteavdrag det enklare att investera i egenproducerad solel. Dessutom kan solceller höja värdet på villan med ca 15%.

Därför ska du satsa på solceller nu

  • ◼︎ Solcellsbidragetför investeringar i grön teknik
  • ◼︎ Lägre elkostnader
  • ◼︎ Värdet på ditt hus ökar med ca 15%
  • ◼︎ Lika mycket solinstrålning i Sverige som i norra Tyskland

Antal solcellsanläggningar kommer att mångdubblas

Solcellsmarknaden växer rekordsnabbt och har ökat 70 till 90 % per år de senaste åren. I dag har cirka tre procent av hushållen i Skåne en solcellsanläggning. Men utvecklingen av solceller går snabbt och andelen kommer sannolikt att mångdubblas de närmaste åren. Enligt en undersökning från branschföreningen Svensk Solenergi tror drygt 50 % av hushållen att de kommer ha investerat i en egen solcellsanläggning inom en tioårsperiod.

Skattereduktion för investeringar i grön teknik

Stödet heter Skattereduktion för investeringar i grön teknik. Det är ett nytt och förenklat system som innebär att ett avdrag görs direkt på fakturan från företaget som levererar och installerar anläggningen.

Många tror att det nya skatteavdraget kommer ha en långsiktigt positiv effekt. Förr fick inte alla som sökte ta del av solcellsbidraget, men nu vet man att man får bidraget direkt. Nu är det verkligen rätt tid att satsa på solceller och annan grön teknik.

Bostadspriserna ökade under 2020

Under 2020 ökade bostadspriserna i Skåne och störst var prisökningen på villor. Det finns flera förklaringar till utvecklingen, varav två är

  • ◼︎ låga räntor
  • ◼︎ förändrade prioriteringar på grund av pandemin

När många började jobba hemifrån och tvingades ställa in semesterresor hamnade hemmiljön i fokus. Mycket pekar på att även en investering solcellsanläggning kan förväntas inverka positivt på bostadsvärdet.

När Svensk Solenergi nyligen undersökte vad som eventuellt hindrade villaägare från att skaffa solceller framkom två saker

  • ◼︎ dels att många trodde att det inte skulle löna sig på grund av för lite sol i Sverige
  • ◼︎ dels att många ansåg sig för tekniskt okunniga

I våra artiklar vi vill gärna slå hål på myten om den låga solinstrålningen. Men även att branschen behöver arbeta mer aktivt för att utbilda potentiella kunder.

▶︎ Är solceller en lönsam investering?

Lika mycket sol som i Tyskland

Sverige har ett bra klimat bra för solceller, även om vi inte är det land med bäst förutsättningar i världen för solceller. Till exempel

  • ◼︎ Sverige har endast ca 10 % mindre solinstrålning är Tyskland, vilket är Europas solcellstätaste land.
  • ◼︎ Det kalla klimatet gynnar solcellernas verkningsgrad. Solelproduktion gynnas av ett kallt klimat.
Kategori: Solenergi
Taggar: