Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

De politiska partierna är alla överens om att elektrifieringen i högre grad och att det är bra för samhället utveckling. Däremot är oenigheten större kring energiproduktionen.

Konflikten om energifrågorna i riksdagen börjar när man tar upp frågan om kärnkraften och där går även skiljelinjen mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna menar att den förnybara elproduktionen kostar 0,3 kr /kWh jämför elen som produceras från de nya finska kärnreaktorerna producerar el som kostar lite mer än 1,1 kr/ kWh.

Moderaterna vill gärna ställa om till fossilfritt men samtidigt vill att elförsörjningen ska säkras genom att elmix där kärnkraften ingår. Men moderaterna energipolitik kan tyvärr inte svara på hur staten ska kunna betala den höga kostnaden för utbyggnad av fler kärnreaktorer.

Sverige håller just nu på att kraftig bygga ut de förnybara energikällor. Och Miljöpartiet menar att kärnkraften ska avvecklas successivt och kontrollerat i takt med att dem andra förnybara energialternativen byggs ut..

Socialdemokraterna vill subventionera anslutningen av den havsbaserade vindkraften. Socialdemokratin menar att ansökningarna till havsbaserade vindkraften har ökat och ansökningarna är två gånger större än landets energibehov.

Epriserna har ökat den här vintern och har gjort elproduktionen till en het politisk fråga. Elräkningen har ökat kraftigt den här året och folk börjar undra om de är en engångshändelse eller det här är det nya normala. Man har förvånats av att elpriset har nått flera rekord och ibland flera gånger under en vecka.

I södra Sverige har två kärnreaktorer lagts ned. Många har börjat överge kol och har börjat t använda naturgas för uppvärmningen. Men tyvärr så har priset på naturgas skenat iväg och nu har flera börjat använda mer el av ekonomiska skäl speciell nere på kontinenten.

Moderaterna kritiserar regeringen för att inte ha säkrat den fossilfria elproduktionen i Sverige och de anser att regeringen bär en del av skulden för den snabba avvecklingen av kärnkraften.

En annan viktiga orsak till det dessa extrema priser är är att flera verksamheter och fabriker börjat komma igång samtidigt vilket ledde till stark efterfråga. Samtidigt har efterfråga på el ökat inte minst pga klimathänsyn. Tydligen när fler vill ha el istället för kol ökar priset. Priset på naturgas har ökat kraftigt och i Europa är den viktig energikälla vilket gör att allt fler går över till elanvändning och priset ökar ytterligare.

Det höga elpriset har en fördel. Det gör det intressant att bygga ut elproduktionen genom att uppmuntra utbyggnaden av solkraften som baseras på solpaneler och solcellsparker. Med hjälp av det kan vi nå våra miljökrav.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.