Sparbanken Skånes Solcellspark – bidrar till att minska elbristen i Skåne

Sparbanken Skånes Solcellsparken störst i Sverige igen.

– Utbyggnaden av solcellsparken ökar inte bara tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan leder även ett tillskott av närproducerad el i Skåne. Satsningar som denna kommer att kunna göra skillnad i regionen, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerar anläggningen.

Planen är att påbörja utbyggnaden i mitten av juni och att den ska vara klar redan i augusti 2021.

– Parken producerar el där det behövs som mest. Vi är mycket glada för att kunna vara med och utveckla detta projekt. Anläggningen har fungerat väl sedan starten för två år sedan och nu är det dags för nästa steg, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne som finansierar projektet tillsammans med privata investerare.

Behovet av utbyggnad blev särskilt tydligt i vintras, då efterfrågan på el ökade och begränsningarna i kraftnätet blev som mest påtagliga. Hög och klar luft i vindstilla förhållanden innebär mindre produktion av vindkraft, medan solceller kan verka under dygnets ljusa timmar. Här kompletterar solkraft och vindkraft varandra på ett bra sätt.

– Detta är ett utmärkt initiativ som bidrar till att minska elbristen här i Skåne, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren, i en kommentar.

Sparbanken Skånes Solcellspark upptar med nuvarande kapacitet 12 hektar mark. Utbyggnaden innebär installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placeras de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken.

Byggtiden under sommaren kan tyckas kort, men visar att solceller inte behöver vara något invecklat projekt så länge satsningen stöttas av rätt partners. Fortfarande är solkraft ett av de mindre energislagen i Sverige, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet. Den största ökningen består av mindre solcellsanläggningar för privat bruk som ofta installeras på helt vanliga villatak.

– Idag är solceller inte bara en fråga om hållbarhet, utan också en sak för plånboken. Det går att spara pengar på att producera egen el, även om själva investeringen kostar. Jag tror att denna ekonomiska aspekt kommer att bli ännu tydligare framöver, säger Johan Fjelkner.

Sparbanken Skåne är fortsatt största enskilda slutkonsument av leveransen från parken utanför Sjöbo, men utbyggnaden öppnar för fler kontrakt om ursprungsmärkt solel. Exempelvis kan även boende i hyreslägenheter nu göra skillnad genom sitt elavtal. I senaste utbyggnaden har investerarna kunnat säkra intäkten för en del av den framtida elproduktionen genom ett 10-årigt avtal med Axpo Nordic AS. Att en storskalig solinvestering i Sverige görs på marknadsbaserade villkor innebär att en milstolpe i solkraftens utveckling är passerad.

– Grön energi engagerar enormt många idag, både privatpersoner och företag. Jag hoppas att satsningen kan inspirera ännu fler till grön omställning och närproducerad el, säger Erik Martinson på Svea Solar.

Det avslöjade kommunalrådet Magnus Weberg (M) vid kommunfullmäktiges möte på onsdagskvällen.

Svea Solar kommer att konstruera solcellsparken som ska byggas vid Sjöbo elnäts kraftstation vid Tågra. Markägaren, Karl-Axel Dahlgren, är en av intressenterna tillsammans med den privata investeraren Leif Johansson.

– Investerarna har tittat på tio olika placeringar. Att de till sist valde Sjöbo berodde på tre saker: markens beskaffenhet, läget vid kraftstationen – och det utomordentliga bemötande de fick av både Sjöbo elnät och förvaltningarna, sa Magnus Weberg.

En investering i framtidens energikälla för en hållbar framtid

Investeringen beräknas till 40 miljoner kronor, och parken ska börja byggas nästa år.

– Byggtiden beräknas till två månader, och det kommer att behövas omkring 25 personer för att uppföra den, berättade Magnus Weberg.

Driften kommer också att kräva viss personal – även om det är förhållandevis lite underhåll på solcellsanläggningar.

I ett pressmeddelande förklarar Erik Martinsson, VD för Svea Solar, att marken fortsatt ska användas till vete.

– Det är en stor investering, men vi bygger kommersiellt inte ideellt, även om vi gör det här hållbart, berättar Svea Solars Erik Martinsson CEO/partner.

– Vi har åkt runt och letat efter en bra plats att bygga på. Nu hittade vi den i Sjöbo. Vi är noga med att bygga på mark som kan fortsätta att fungera som betesmark. Vi gör inte anspråk på den bästa åkermarken.

Investeraren Leif Johansson menar att solenergi är ”framtidens energikälla”.

– Solceller låter inte, skuggar inte och syns inte på håll. Allt kring solceller är positivt, menar han.

Tusen villor får ström från solen

Den blivande parken kommer att ta cirka tolv hektar i anspråk – vilket motsvarar 16 fotbollsplaner. Den ska kunna producera hushållsel till tusen villor.

Magnus Weberg menar att anläggningen passar utmärkt i Sjöbo kommun, som har stora områden skyddsvärd natur och siktar på att bli fossilfri.

– 2020 ska alla kommunens transporter rulla utan fossilbränsle, säger han, och påpekar att kommunens Vision 2034 handlar om att göra Sjöbo attraktivt som boendekommun genom hållbarhet i olika former.

Den nya solcellsparken utanför Sjöbo i Skåne är nu invigd. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, motsvarande cirka 18 fotbollsplaner, vilket innebär att den är Sveriges största. De 21 080 solpanelerna ger tillsammans en produktionskapacitet på cirka 6 GWh per år. Bakom satsningen står det gröna energibolaget Svea Solar som vill utmana de stora energibolagen och öka takten i Sveriges omställning mot förnybar energi.

– År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt. Traditionella energibolag har investerat tungt i fossila energikällor och har inte de ekonomiska incitamenten för att investera i förnybara alternativ. Det är ingen slump att Sveriges största solcellspark finansieras av mindre aktörer och privata investerare, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar.

– Vi kan heller inte lösa klimat- och energiutmaningen med kärnkraft, oavsett om man är för eller emot dess existens. Ledtiderna för politiska beslut är långa och vi kan inte vända tio år som det tar att bygga en ny reaktor. Energifrågan måste lösas nu. Solcellsparker är både hållbara och de går snabbt att bygga, fortsätter han.

Anläggningen i Tågra utanför Sjöbo uppförs av Svea Solar i samarbete med privatinvesteraren Leif Johansson och lokala markägaren Carl-Axel Dahlgren. Svea Solar är Sveriges största leverantör av solceller. Bolaget tillhandahåller även batterier för lagring av solenergi, laddboxar till elbilar, gröna elavtal samt en app som samlar och ger en överblick över samtliga tjänster. Detta är den fjärde solcellsparken som Svea Solar uppför och de ser ett kraftigt ökat intresse för solenergi.

– Våra solpaneler har blivit både billigare och mer effektiva, vilket gör att intresset ökat explosionsartat, både från privatpersoner och från företag som vill ställa om. Just nu installerar vi 25 solpaneler i timmen runt om i Sverige. Solenergi lockar både de miljömedvetna och de som vill spara pengar, avslutar Erik Martinson, VD på Svea Solar.

Första kund i anläggningen är Sparbanken Skåne som framöver tar all sin el, motsvarande 2 GWh per år, ursprungsmärkt från parken. Parken får också namnet Sparbanken Skånes Solcellspark. Överskottet på 4 GWh per år fördelas till SVEA Solars energikunder.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.