Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

1️⃣ Vad krävs för att jag ska kunna sälja företagets överskottsel till elbolaget?

För att kunna sälja företagets överskottsel till ditt elbolag måste ditt företag vara eller bli elhandelskund hos ditt elbolag. Elbolaget köper bara fossilfritt solel.

Mikroproduktion – max effekt på 43,5 kW

Hos ett nätbolag har ni ett inmatningsabonnemang för en solcellsanläggning som har en huvudsäkring på högst 63 A och din anläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW. Uttag och inmatning av solel görs via samma huvudsäkring och elmätare.

Småskalig elproduktion – max effekt på 500 kW

Om ni har en större solcellsanläggning där ni kontinuerligt producerar ett stort överskott, kan elbolag se över andra möjligheter för ert företag att sälja er överskottsel. Effekten får vara maximalt 500 kW.

2️⃣ Vad kostar det att registrera sig för försäljning av överskottsel?

Om du har inmatningsabonnemang med ett elnätsbolag, så betalar du ingenting för att registrera dig för försäljning av överskottsel. Det tillkommer inte heller någon fast årsavgift.

3️⃣ Hur tecknar jag avtal om att sälja överskottselen?

Börja med att se till att du uppfyller kraven för att få sälja ditt överskottsel. När det är väl gjort så räcker det med ett enda telefonsamtal för att få sälja överskottsel från mikroproduktion eller småskalig elproduktion. Ring till ditt elnätsbolag så hjälper de dig att teckna rätt avtal och hantera allt som krävs för registreringen.

Efter telefonsamtalet får du sedan bekräftelsebrev och avtalsvillkor per post.

Tänk på att du även behöver veta huvudsäkring och installationseffekt för att vi ska kunna erbjuda rätt avtal. Se till att ha dessa uppgifter till hands när du ringer till ditt elnätsbolag.

4️⃣ Hur lång tid tar det innan jag kan börja sälja min överskott av solel?

Detta behöver göras innan du kan sälja ditt överskott av solel

  • ◼︎ Din solcellsanläggning är installerad.
  • ◼︎ Ditt elnätsbolag byter ut din elmätare. Nu när efterfrågan på solceller är hög så kan nätbolagens ledtider vara långa.
  • ◼︎ Du behöver bara teckna ett elhandelsavtal med ditt elnätsbolag. Normalt tar det ca fyra veckor från att du ringt ditt elbolag och tecknat ett elhandelsavtal tills att avtalet är aktiverat.

5️⃣ Hur mycket får jag betalt för min överskottsel?

Hur mycket du får betalt för din överskottsel beror på effekten på din anläggning och huvudsäkring. Med ett mikroproduktionsavtal får du ersättning motsvarande den nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris.

Dessutom kan du begära skattereduktion med 0.60 kr per kWh såld el. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer fossilfritt el och därefter begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

 

▶︎ Så här säljer du ditt överskott av solel

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.