Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som visar länens förutsättningar för solenergi. Västra Götaland och Skåne hamnar i toppen på listan med bäst potential att producera energi. Sverige har tack vare långa sommardagar mycket goda förutsättningar för solenergi. Stockholm har till exempel lika mycket så kallad globalstrålning under ett år som Prag.

Det finns uppfattningar om att Sverige inte skulle vara bra lämpat för solenergi, vilket är en felaktig bild. Om alla villor installerar soltak eller annan solcellslösning skulle det generera ungefär 10,4 miljarder kWh per år. Det är lika mycket energi som alla småhus i Västra Götaland och Uppsala län förbrukar under ett år.

▶︎ Solindex 2021 – så mycket skiner solen där du bor

Topp 10 med bästa förutsättningar för solenergi

Solindexet visar att om samtliga småhus i Blekinge och Västernorrlands län får soltak skulle länen producera lika mycket energi, trots stora geografiska skillnader. Kartläggningen visar till exempel att Västra Götalands län skulle kunna generera tillräckligt för att förse över 70 000 småhus med energi.

Län Indexsiffra Globalstrålning
kWh/m2
Västra Götalands län 178,9 973
Skåne län 163,3 1 111
Stockholms län 144,4 991
Östergötlands län 51,7 1 043
Hallands län 51,0 1 114
Jönköpings län 49,1 1 079
Kalmar län 42,3 1 164
Dalarnas län 39,2 904
Värmlands län 38,7 973
Uppsala län 36,7 986

Västra Götaland är det svenska län som har högst solindex (178,9). Därefter följer Skåne (163,3), Stockholm (144,4), Östergötland (51,7) och Halland (51,0).

Ta del av Vattenfalls Solindexet.

Kategori: Solenergi
Taggar: