Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Solenergi blir en allt viktigare del i vårt energisystem. De senaste årens teknikutveckling för solpaneler har inneburit sjunkande priser och lägre koldioxidutsläpp för produktionen. I en rapport från Vattenfall visar att 60 % av svenskarna kan tänka sig att investera i solceller det närmaste året för att minska klimatpåverkan.

Är man inte noggrann i valet av solcellsleverantör kan miljövinsten bli mindre. Men hur ska man veta att de solceller man köper är bra ur ett miljöperspektiv?

I takt med att solceller blivit mer tillgängligt har lett till ökat intresset hos privatpersoner. Den främsta anledningen till att svenskarna vill investera i solceller är att minska sin klimatpåverkan. Men det finns vissa saker att tänka på för att göra en så bra investering som möjligt för miljön.

  • ◼︎ att välja rätt leverantör och ställ krav på denne. Det finns många företag som levererar solceller i dag, men alla har inte koll på solcellernas miljöpåverkan och att de tillverkas på ett ansvarsfullt sätt.
  • ◼︎ att välja solceller med hög kvalitet och en solcellsleverantör som är långsiktig på marknaden.

 

▶︎ Därför är solceller bra för miljön?

Kvaliteten på solcellerna

Det är viktigt att se över garantitiden på alla komponenter i solcellssystemet, eftersom dessa kan variera. Solcellerna ska ju ligga på taket en lång tid och då vill man även att leverantören finns kvar.

Även solcellers kvalitet varierar så det är viktigt att välja med omsorg och de ska också ha bra verkningsgrad (alltså effektiva).

Två vanliga missförstånd om solceller

Ett vanligt missförstånd är att det inte är någon idé att investera i solceller i Sverige eftersom 98 % av elen i Sverige redan är fossilfri. Det stämmer att nästan all svensk el är från förnybara källor. Men elnätet är ihopkopplat med flera andra länders, vars el inte är lika klimatsmart. Sveriges el får därmed en positiv effekt på miljön, eftersom överskottet kan exporteras. Dessutom kommer behovet av fossilfri el att öka och solceller kommer att vara en del av lösningen.

En annan vanlig missförstånd är att solceller inte är klimatsmarta för att de produceras i Kina. Tillverkningen utvecklas hela tiden, och blir både effektivare och materialåtgången minskar. Det gör att Kinas andel fossilfri el ökar. El producerad med solenergi är alltid bättre än el producerad med fossila bränslen, som är den vanligaste energikällan i världen.

▶︎ Solenergi är billig, snabb och oändligt tillgänglig, varför använder vi inte mer av den?

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.