Kan man installera solceller på plåttak?

När man monterar solpaneler på plåttak använder man sig i regel av ett monteringssystem där man med hjälp av klamrar fäster ett skensystem på taket som solcellerna sedan fäster i. Beroende på vilken typ av plåttak man har kan lösningen se lite olika ut.

Nedan är några av de vanligt förekommande plåttak:

  • ◼︎ Klicktak. Plåttak med så kallade klicksystem, där skruvfästet på ena plåten döljs när man klickar i nästkommande plåt.
  • ◼︎ Granulerad takplåt. Tillverkas i formpressad stålplåt med ett ytskikt av granulerad sten för att efterlikna betongpannor.
  • ◼︎ Falsat plåttak. Släta plåtskivor som fästs ihop med hjälp av en metod som kallas för falsning.
  • ◼︎ Tak av trapetsplåt (TRP). Korrugerad plåt (profilerad plåt), en tunnare slags plåt som man pressat fram i ett veck-liknande mönster.

Är du osäker på vad som gäller för ditt tak? Ta hjälp av våra din solcellsinstallatör.

Vilken typ av tak är bäst att installera solceller på?

Betongpannor och plåttak är typerna av tak som fungerar bäst under solceller. Dessa typer är bäst på grund av att de är enklast att installera solpaneler på.

Vilken typ av tak är svårast att installera solceller på?

Tegeltak och eternittak är de taktyperna som är svårast att installera solceller på. Att installera solpaneler på dessa taktyper är svårt och du kan därför ha svårt att hitta solcellsinstallatörer som är villiga att ta sig detta projekt.

Det är dock inte omöjligt att göra en installation av solceller på tegeltak och eternittak.

▶︎ Kan man installera solceller på gammalt villatak?

Heltäckande soltak ökar värdet på huset

Två anledningar till varför välja byggnadsintegrerade solpaneler framför traditionella är framförallt 

  • ◼︎ att huset får ett högre designvärde, eftersom anläggningen blir en naturlig del av huset.
  • ◼︎ att du får en kostnadsbesparing, eftersom en del av husets traditionella konstruktion inte längre behövs, till exempel takpannorna.

Ett bra tillfälle att fundera på ett heltäckande soltak är när man bygger nytt hus eller ska lägga om taket på sitt befintliga hus.

▶︎ Heltäckande soltak eller traditionella solpaneler?

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.