Därför bör du investera i ett solcellsbatteri till din solcellsanläggning

Din solcellsanläggning producerar solenergi under dagen. Men många av oss är inte hemma på dagtid, och därför kan inte nyttja den producerade solenergi. Då kan det vara värt att investera i ett solcellsbatteri. Med batteriet kan du spara solelen från dagen för att istället använda på kvällen och natten därmed kan du nyttja din egenproducerade el själv. 

Vad är ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri är ett batteri där din solenergi lagras för att kunna användas vid ett senare tillfälle. Utan solcellsbatteri använder ditt hus den el som solcellsanläggningen producera direkt när solcellerna får solljus på sig.

Nästan alla solcellsanläggningar producerar mer el än vad som används under dagtid. Utan ett batteri säljs överskottet av el automatiskt vidare på elnätet. Detta alternativ är bra och medför en extra inkomstkälla. Men det allra lönsammaste alternativet är att nyttja din egenproducerade solenergi på egen hand, och därför behöver du ett solcellsbatteri.

Ett solcellsbatteri fungerar precis som ett vanligt uppladdningsbart batteri. Den likström (AC) som produceras i solcellerna konverteras till växelström (DC) i samma stund som den lagras i batteriet. Din lagrade el kan exempelvis användas på kvällar och nätter.

 

Vilka är fördelarna med att investera i ett solcellsbatteri?

Nedan följer 3 fördelar med ett solcellsbatteri

1️⃣ Din fastighet får bättre energiklassning

Utöver de fördelar som nämndes ovan kan investeringen i ett solcellsbatteri även göra att din fastighet får en bättre energiklassning. Detta beror på att du med ett solcellsbatteri nyttjar all din egenproducerade solel och blir mer självförsörjande under dygnets alla timmar. Batteriet sänker även ditt behov av att köpa in el på den del av dygnet när din solcellsanläggning inte genererar lika mycket energi. Alltså, du påverkas mindre av höga elpriser.

2️⃣ Din solcellsanläggning blir mer klimatsmart

Ju mer använd egenproducerad solel desto bättre, eftersom el från solcellsproduktion är fossilfri. Om din anläggning producerar mer el än vad du förbrukar så så säljs överskottsel vidare automatiskt ut på elnätet mot en mindre ersättning. Din anläggning blir ännu mer ekonomisk och klimatsmart.

3️⃣ Slipp oroa dig vid strömavbrott​

Batterier ger trygghet i backup-lösningen som gör att de nödvändigaste funktionerna (t ex kyl och frys) i hemmet fortsätter att fungera vid ett strömavbrott.

▶︎ Solcellsbatteri: 3 anledningar för villaägare att investera batterier

 

Nytt avdrag för dig som investerar i Grön teknik

En privatperson som väljer att investera i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för installationen. Skattereduktionen har ett takbelopp på 50 000 kronor.

▶︎ Avdrag på solcellsbatteri 2022

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.