Space-Based Solar Power (SBSP): den framtida energikällan?

Vad är Space-Based Solar Power? Space-Based Solar Power (SBSP) innebär att solens energi samlas in i rymden och sedan trådlöst överförs till jorden. Det finns flera fördelar med solenergi. Även om det är dyrt, är det en stor källa till ren energi som har kapacitet att ge mer energi än vad världen förbrukar eller förutspås förbruka i framtiden.

En rymdbaserad teknologisk process för solenergi inkluderar att använda solpaneler för att samla in solenergi i rymden med reflektorer eller uppblåsbara speglar som riktar solstrålning mot solpaneler och sedan strålar den mot jorden genom en mikrovågsugn eller laser. Energin tas sedan emot på jorden via en mikrovågsantenn (en rektenn).

Enligt National Space Society har rymdbaserad solenergi potentialen att dvärga alla andra energikällor tillsammans. De hävdar att rymdbaserad solenergi kan ge stora mängder energi med mycket liten negativ miljöpåverkan. Det kan också lösa våra nuvarande problem med energi- och växthusgasutsläpp.

Konceptet SBSP uppstod först på 1960-talet men har nyligen blivit av stort intresse för ett antal länder. Storbritannien uttryckte sitt intresse för ett SBSP-system tidigare i år, medan Kina planerar tester i omloppsbana före slutet av decenniet som ett språngbräda till ett gigawatt-nivåsystem i mitten av seklet.

I USA är NASA också intresserad av att studera SBSP medan ett miljardärsstödt projekt vid Caltech i Pasadena redan arbetar med hårdvara för att skörda solenergi som samlats in i rymden.

Samtidigt som den lovar en källa till ren, kontinuerlig energi, står rymdbaserad solkraft inför stora utmaningar i form av tekniska, ekonomiska, politiska och andra hinder.