Fler husägare väljer att skaffa batterier till sina solceller

Solcellsbatteriet gör att du kan lagra överskottsel som solcellerna producerat under dagen, och använda den på natten eller när det är mulet. När batteriet laddats fullt kan el-överskottet säljas till elleverantören.

Allt fler husägare är intresserade av att koppla ett solcellsbatteri till sina solceller för att kunna använda mer av sin egen solel. Många kan bli så gott som självförsörjande på solel under sommarmånaderna med ett solcellsbatteri. Att fler producerar husägare är intresserade av batterier är en viktig del av omställningen till att bli självförsörjande på el.

De flesta villaägare med solceller säljer en stor del av sin solel, ofta över 50 % av den totala årsproduktionen. Att installera batterier till sin solcellsanläggning skapar framförallt värde genom att minska just den del av solelen som säljs, dvs öka egenanvändningen. Tanken är att den solel som används direkt i hushållet är mer värd än den el som säljs.

Idag har ungefär 100 000 hushåll i Sverige installerat solceller och antalet växer snabbt. Det finns över 2 miljoner enfamiljshus så potentialen är stor för fortsatt utbyggnad. Allt fler väljer också att installera ett solcellsbatteri för solceller för att själva kunna använda mer av sin egen solel.

Solceller och solcellsbatteri höjer värdet på huset

Solceller och ett eget solcellsbatteri ger huset lägre driftskostnader, och kan även höja värdet på fastigheten med ca 15 %. Under de soliga månaderna kan många hushåll vara i stort sett självförsörjande på el genom att lagra överskottselen från dagen och använda den på natten.

För elkunden ger det en känsla av oberoende att kunna leva på sin egen fossilfria solel, och att inte behöva betala någon elräkning under de månader när solelproduktionen är större än elkonsumtionen.

Trygghet vid strömavbrott med backup-lösning

Dessutom kan ett solcellsbatteriet innebära en trygghet vid strömavbrott. Det går att välja till en backup-lösning som fortsätter att försörja de viktigaste funktionerna (t ex frys, kyl och bredband) under kortare avbrott.

Än så länge går det inte att vara helt självförsörjande på solel i Sverige m h a solceller och batterilagring. Det skulle krävas alldeles för hög kapacitet på solcellsbatterierna att långtidslagra solel från sommaren till vintern.

För att kunna producera och nyttja sin egen solel behövs solceller, solcellsbatteri och en hybridväxelriktare. Hybridväxelriktaren omvandlar solcellernas likström (DC) till växelström (AC) och fördelar elen mellan hushållet och batteriet, och mellan batteriet och elnätet vid överskott.

Grönt skatteavdrag för solcellsbatteri

Tack vare det gröna skatteavdraget är det bättre att installera solcellsbatterier samtidigt som man skaffar solceller. Syftet med skatteavdraget är att få fler husägare att installera egna solcellsbatterier eftersom det jämnar ut belastningen i elsystemet, vilket är viktigt när elbehovet ökar.

Det är fördelaktigt att ta investeringen i ett batteri samtidigt med installationen av solceller eftersom man får energilageravdraget på nära 50 % på både batteriet och hybridväxelriktaren.

Med en backup-lösning slipper du oroa dig för strömavbrott

Det kan vara smart att skaffa en backup-lösning och slippa oroa sig vid elavbrott. Skulle elen försvinna kopplar backup-lösningen automatiskt bort din solcellsanläggning från elnätet och ser till att ditt solcellsbatteri tryggar elförsörjningen till några av hemmets viktigaste funktioner (kyl, frys, bredband och lampor).

  • ? Slipp oroa dig vid strömavbrott​
  • ? Kopplas automatiskt på vid strömavbrott
  • ? Trygga elförsörjningen till hemmets viktigaste funktioner​
Kategori: Solenergi