Höga elpriser – Regeringen försöker att hitta en lösning till problemet

De höga elpriserna har blivit historiskt höga och det har blivit ett hett samtalsämne som diskuteras överallt. Elpriserna i Europa har legat på ovanligt höga nivåer sedan i höstas och regeringen försöker att hitta en lösning till problemet.

Regeringen har beslutat att betala 2000 kr i tre månader för familjer som fick en elräkning över 6000 kr. Det understryks att kompensationen är exceptionell åtgärd i en exceptionell tid. Det finns just nu sex miljardär avsätta för den här hjälpen hushållen som har fått kraftigt höjda priser. Det här förslaget träffar 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige.

Det hör inte till vanligheterna att staten går in och kompenserar kunder för höga priser. För att förhindra en ny chockhöjning av elpriset behöver nästan vintern behövs det nya lösningar och nya mål.

Flera experter menar att sådana höga priser är farliga för ekonomin eftersom dessa kommer att tvinga små- och medelstora företag att stoppa sina produktioner under dessa tider. En annan nackdel är att den här utvecklingen kommer att få personer som är skeptiska till klimatomställningen som Trump att få medvind.

Det bästa sättet är att bygga ut överföringskapaciteten av el från norra landet till södra. Det andra målet är att öka elproduktionen från grön energi vilket avgör långsiktigt vilka priser vi har. En sådan ökning kan man nå på flera sätt. Flera organisationer förespråkar ökad och lättare regler för utbyggnad av solenergi.

En mer långsiktigt lösning på det här problemet är att avsätta sex miljarder kronor till att stimulera utbyggnaden av solcellsinstallationer runt om i landet. Om man subventionera en solcellslösning med 50 000 kr så skulle 120 000 hushållsvillor få ta del av en sådan åtgärd. Avslutningsvis får vi ha som önskemål att Magdalena Andersson läser det här artikeln och ändrar sig.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.