Kan man installera solceller på gammalt villatak?

 

Vi får ofta frågan om man får installera solceller på gammalt villatak, men det handlar inte så mycket om hur gammalt taket är utan snarare skicket på taket. Äldre villatak har i regel utstått större slitage och är därför ofta i sämre skick än nyare tak. Men om villataket har underhållits så kan även ett äldre tak vara lämpligt för solceller.

Försök därför att fastställa skicket på taket genom att besvara följande frågor och ta gärna hjälp av en av solcellsexperter om du är osäker på vad ditt tak tål: 

  • ◼︎ När lades taket? När i tiden skulle en renovering vara aktuell?
  • ◼︎ Har taket några inre eller yttre skador?
  • ◼︎ Har taket några beläggningar?
  • ◼︎ Hur hållfast är taket?  

Kom ihåg att ditt tak ska klara av den extra vikt som solpaneler medför, vilket är ca 12–15 kg/m². 

Att installera solceller på ett gammalt villatak i dåligt skick kan utgöra en brandrisk. Därför är det väldigt viktigt att rådfråga en solcellsexpert och säkerställa att taket är tillräckligt bra av säkerhetsskäl. Om taket anses för gammalt för solceller så behöver det rustas upp eller eventuellt bytas innan solpaneler kan monteras. 

Det blir en onödig extrakostnad att behöva rusta upp taket efter att solcellerna har monterats. För att maximera din investering vill du inte hamna i en situation där livstiden för taket är kortare än för solcellerna, som kan hålla i upp till 30 år. 

Måste man byta tak innan solceller?

Det finns tillfällen då det kan vara lämpligt att byta taket tidigare än vanligt och det är om du planerar att montera en solcellsanläggning. Då är det viktigt att taket och solcellsanläggningen ligger i samma fas vad gäller livslängd.

▶︎ Kan man installera solceller på plåttak?

Heltäckande soltak ökar värdet på huset

Två anledningar till varför välja byggnadsintegrerade solpaneler framför traditionella är framförallt

  • ◼︎ att huset får ett högre designvärde, eftersom anläggningen blir en naturlig del av huset.
  • ◼︎ att du får en kostnadsbesparing, eftersom en del av husets traditionella konstruktion inte längre behövs, till exempel takpannorna.

Ett bra tillfälle att fundera på ett heltäckande soltak är när man bygger nytt hus eller ska lägga om taket på sitt befintliga hus.

▶︎ Heltäckande soltak eller traditionella solpaneler?

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.