Behövs bygglov för solceller?

För några år sedan lättade man på kravet om bygglov för installation av solceller. Den 1 augusti 2018 togs det generella kravet på bygglov på installationer av solceller bort. Du behöver inget bygglov för att installera solceller om de följer byggnadens form.

Dock finns det fortfarande hus där du behöver ansöka om bygglov. Solpaneler som monteras på utsidan av en byggnad på fasaden eller på taket, så krävs inget bygglov om solcellsinstallationen

  • ◼︎ följer byggnadens form
  • ◼︎ inte monteras på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla
  • ◼︎ inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • ◼︎ inte behöver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vi rekommendera de som är intresserade av solceller att kontakta sin kommun för att kontrollera vad som gäller just i det området. Oftast får man svar direkt i telefonen.

Vad krävs för att bli en solcellsägare?

Det är enkelt att bli ägare av en solcellsanläggning. Med hjälp från en kunnig solcellsleverantör kan även tak som delvis skuggas eller som inte ligger i perfekt söderläge producera solel. 

▶︎ Kan man installera solceller på gammalt villatak?

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.